Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Geovedy

2019/01/30 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

1. Moderné metódy a inovácie vo výskume skalných svahov (doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.),

2. Geovedné zaujímavosti Maďarska (doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.)

2019/02/20 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

1. Prečo nás fascinujú diamanty (PaedDr. Ján Štubňa, PhD.)

2. Aktivity terénneho vzučovania na náučných chodníkoch (Bc. Jana Hlistová)

2019/03/20 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

1. Geopark Malé Karpaty Využijeme potenciál celého pohoria? (RNDr. Ján Madarás, PhD.)

2. Japonsko. Ako porozumieť krajine a vyhnúť sa kultúrnemu šoku (RNDr. Karol Kasala, PhD.)

2019/04/17 Prednáška Prednáška Evolúcia minerálov

Evolúcia minerálov (prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.)

2019/06/05 Prednáška Geologické zaujímavosti Maďarska

Geologické zaujímavosti Maďarska (Mgr. Balázs Kronome, PhD.)