Kontakt

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

PRIF UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Web: http://www.fns.uniba.sk

Kontakty pre štúdium, prif.souniba.sk alebo sofns.uniba.sk

Vedenie PriF UK

Zamestnanci PriF UK

GPS súradnice - šírka: 48°09'00,12" | dĺžka: 17°04'17,85"

Telefón: +421 2 9014 9111 (vrátnica)

Virtuálna prehliadka školy

Podateľňa Prírodovedeckej fakulty UK

miestnosť CH1-114

Úradné hodiny podateľne: pondelok - piatok 9:30-12, 12:30-14 hod.

Dopravné spojenie v Bratislave 

www.imhd.sk - zastávka: Botanická záhrada

Električky číslo 4 a 9.  Autobusy číslo 29 a 32.

Z hlavnej železničnej stanice zastávka "Hlavná stanica" autobusom číslo 32 na zastávku "Botanická záhrada". Cesta by mala trvať okolo 15 minút.

Prodekan zodpovedný za styk s verejnosťou

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.
prodekan pre vnútorný systém kvality a vonkajšie vzťahy
slavomir.cernanskyuniba.sk