Kontakt

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

PRIF UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Email: www-adminfns.uniba.sk

Web: http://www.fns.uniba.sk

Študijné oddelenie, prif.souniba.sk alebo sofns.uniba.sk

Vedenie PriF UK

Zamestnanci PriF UK

GPS súradnice - šírka: 48°09'00,12" | dĺžka: 17°04'17,85"

Telefón: +421 2 9014 9111 (vrátnica)

Virtuálna prehliadka školy

Podateľňa Prírodovedeckej fakulty UK

miestnosť CH1-114

Úradné hodiny podateľne: pondelok - piatok 9:30-12, 12:30-14 hod.

Dopravné spojenie v Bratislave 

www.imhd.sk - zastávka: Botanická záhrada

Električky číslo 4, 9. Autobusy číslo 29 a 32.

Z hlavnej železničnej stanice zastávka "Hlavná stanica" autobusom číslo 32 na zastávku "Botanická záhrada". Cesta by mala trvať do 15 minút takže by mal  stačiť cestovný lístok za 0,70 € eura. Avšak odporúčame radšej zakúpiť cestovný lístok za 0,90 €.

Prodekan zodpovedný za styk s verejnosťou

Mgr. Peter Hanajík, PhD.
prodekan pre propagáciu fakulty a zelenú univerzitu
peter.hanajikuniba.sk