Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

PRIF UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Email: www-adminfns.uniba.sk

Web: http://www.fns.uniba.sk

Študijné oddelenie, prif.souniba.sk alebo sofns.uniba.sk

Vedenie PriF UK

Zamestnanci PriF UK

GPS súradnice - šírka: 48°09'00,12" | dĺžka: 17°04'17,85"

Telefón/VoIP: +421(02)602-96-111 (ústredňa), Fax: (02) 654-29-064

Podateľňa Prírodovedeckej fakulty UK

miestnosť CH1-114

Úradné hodiny podateľne: pondelok - piatok 9:30-12, 12:30-14 hod.

Dopravné spojenie v Bratislave 

www.imhd.sk - zastávka: Botanická záhrada

Električky číslo 4, 5, 6, 9. Autobusy číslo 28, 29 a 32.

Z autobusovej stanice, zastávka „Mlynské nivy“
Autobus č. 70 smer “Most SNP”, prestup na autobus č. 28 alebo električku č. 4, 6

Zo železničnej stanice, zastávka „Hlavná stanica“
Autobus č. 32

Prodekan zodpovedný za styk s verejnosťou

Mgr. Peter Hanajík, PhD.
prodekan pre propagáciu fakulty a zelenú univerzitu
peter.hanajikuniba.sk