Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pracoviská

Organizačná schéma PriF UK (platná od 1.1.2021)   [.pdf]   [.jpg]

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší. Alebo zvoľte čitateľnejší súbor [.pdf

Centrá excelentnosti

1. Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie
2. Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života