Pracoviská

Organizačná schéma PriF UK (platná od 1.5.2023)   [.pdf]   [.jpg]

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší. Alebo zvoľte čitateľnejší súbor [.pdf

*************************
Pasportizácia [.xlsx]
*************************

Centrá excelentnosti

1. Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie
2. Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života