Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra organickej chémie

Informácie nájdete aj na starej webovej stránke PRIF UK staryweb.fns.uniba.sk/?kor

 

Katedra organickej chémie zabezpečuje bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v odbore organická chémia. Poskytuje prednášky, semináre a praktické cvičenia  z organickej a bioorganickej chémie pre študentov chémie a iných odborov ako aj učiteľských kombinácií s chémiou.

 

Pozvánky

 

Výuka

 

Ponuky pre študentov

 

Výskum

 

Zamestnanci

 

Galéria

 

Kontakty