Doktorandi

Mgr. Rastislav Baran

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (5.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Matúš Čakurda

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX, denný)

Mgr. Lucia Feriancová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (2.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Matúš Hlaváč

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (2.dOGX, denný)

Mgr. Viera Hrivnáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (3.dOGX_CHU, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Jakubčinová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (2.dOGX_CHU, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Murár

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Kristína Ormandyová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (2.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Tibor Peňaška

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Denisa Vargová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (2.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Matej Žabka

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (5.dOGX, denný)
Publikačná činnosť