Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Mgr. Viera Dujnič

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (5.dOGX_CHU, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Feriancová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Lukáš Fertáľ

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (1.dOGX, denný)

Mgr. Matúš Hlaváč

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Jakubčinová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX_CHU, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Brigita Mudráková

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (2.dOGX, denný)

Mgr. Kristína Ormandyová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Lenka Rodriguez

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (2.dOGX/x, externý)

Mgr. Denisa Vargová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX, denný)
Publikačná činnosť