Novinky

7. 11. 2022

Na katedre pravidelne oceňujeme študentov, ktorí pracovali v laboratóriu nad rámec svojich študijných povinností. Na základe návrhu vedúcich ich prác a vedúcich výskumných skupín, po posúdení výsledkov z ich výskumnej práce v laboratóriu za letný semester 2021/2022 ocenenie získali títo študenti:

 

Bc. Samuel Andrejčák (2.mC-ORBO)

Bc. Karin Schniererová (2.mC-ORBO)

Bc. Zuzana Mravíková (1.mC-ORBO)

Bc. Dominika Valovičová (1.mC-ORBO)

 

Viktória Kristínová (3.C-ORBO)

Stela Krotká (3.C-ORBO)

Simona Petrášová (3.C-ORBO)

Terézia Teplanová (2.C)

Lukáš Huska (2.C)

 

Študentom v 1. skupine je/bola odmena vyplácaná cez pracovný pomer na čiastkový úväzok, študentom v 2. skupine bude odmena poukázaná vo forme jednorazového štipendia v najbližšom výplatnom termíne.

23. 4. 2022

Na katedre pravidelne oceňujeme študentov, ktorí pracovali v laboratóriu nad rámec svojich študijných povinností. Na základe návrhu vedúcich ich prác a vedúcich výskumných skupín, po posúdení stručných správ z ich výskumnej práce v laboratóriu za zimný semester 2021/2022 ocenenie získali títo študenti:

 

Bc. Samuel Andrejčák (2.mC-ORBO)

Bc. Karin Schniererová (2.mC-ORBO)

Bc. Zuzana Mravíková (1.mC-ORBO)

Bc. Dominika Valovičová (1.mC-ORBO)

Viktória Kristínová (3.C-ORBO)

Stela Krotká (3.C-ORBO)

Simona Petrášová (3.C-ORBO)

 

Odmena im bude poukázaná vo forme jednorazového štipendia v najbližšom možnom termíne.