Novinky

12. 3. 2024

Na katedre pravidelne oceňujeme študentov, ktorí pracovali v laboratóriu nad rámec svojich študijných povinností. Na základe návrhu vedúcich ich prác a vedúcich výskumných skupín, po posúdení výsledkov z ich výskumnej práce v laboratóriu za zimný semester 2023/2024 ocenenie získali títo študenti:

 

Barbora Steinhüblová* (1.bC)

Peter Dudáš* (2.bC)

Sylvia Rothmeierová (2.bBX)

Petra Polnišerová* (3.bC-ORBO)

Martin Puffler (3.bC-ORBO)

Nela Mariana Ridzoňová (3.bC-ORBO)

Katarína Slimáková (3.bC-ORBO)

Jakub Borko (1.mC-ORBO)

Henrich Kabzan (1.mC-ORBO)

Stela Krotká (2.mC-ORBO)

Na základe posúdenia miery práce nad rámec študijných povinností je vyššia odmena priznaná študentom označeným hviezdičkou.

Odmena bude vyplatená cez dohodu o brigádnickej práci študenta alebo vo forme jednorazového štipendia.

 

Títo študenti boli ocenení v rámci svojich výskumných skupín v závere roka 2023:

Nicole Horváthová (2.bC)

Viktória Bečárová (3.bBX-RBO)

Rebeka Kohútová (3.bC-ORBO)

Lukáš Huska (1.mC-ORBO)

Jakub Orság (1.mC-ORBO)

Maksym Serdiuk (1.mC-ORBO)

Viktória Kristínová (2.mC-ORBO)

Simona Petrášová (2.mC-ORBO)

25. 9. 2023

Na katedre pravidelne oceňujeme študentov, ktorí pracovali v laboratóriu nad rámec svojich študijných povinností. Na základe návrhu vedúcich ich prác a vedúcich výskumných skupín, po posúdení výsledkov z ich výskumnej práce v laboratóriu za letný semester 2022/2023 ocenenie získali títo študenti:

 

Bc. Zuzana Mravíková (2.mC-ORBO)

Bc. Dominika Valovičová (2.mC-ORBO)

 

Simona Petrášová (1.mC-ORBO)

Jakub Borko (3.C-ORBO)

Lukáš Huska (3.C-ORBO)

Terézia Teplanová (3.C-ORBO)

Martin Puffler (2.C)

Peter Dudáš (1.C)

 

Študentom v 1. skupine bola odmena vyplácaná cez pracovný pomer na čiastkový úväzok, študentom v 2. skupine bude odmena poukázaná vo forme jednorazového štipendia v najbližšom výplatnom termíne.

3. 3. 2023

Zverejnené témy dizertačných prác s nástupom v septembri 2023 tu.

27. 2. 2023

Zverejnené témy bakalárskych prác na akademický rok 2023/2024 tu.

7. 11. 2022

Na katedre pravidelne oceňujeme študentov, ktorí pracovali v laboratóriu nad rámec svojich študijných povinností. Na základe návrhu vedúcich ich prác a vedúcich výskumných skupín, po posúdení výsledkov z ich výskumnej práce v laboratóriu za letný semester 2021/2022 ocenenie získali títo študenti:

 

Bc. Samuel Andrejčák (2.mC-ORBO)

Bc. Karin Schniererová (2.mC-ORBO)

Bc. Zuzana Mravíková (1.mC-ORBO)

Bc. Dominika Valovičová (1.mC-ORBO)

 

Viktória Kristínová (3.C-ORBO)

Stela Krotká (3.C-ORBO)

Simona Petrášová (3.C-ORBO)

Terézia Teplanová (2.C)

Lukáš Huska (2.C)

 

Študentom v 1. skupine je/bola odmena vyplácaná cez pracovný pomer na čiastkový úväzok, študentom v 2. skupine bude odmena poukázaná vo forme jednorazového štipendia v najbližšom výplatnom termíne.

23. 4. 2022

Na katedre pravidelne oceňujeme študentov, ktorí pracovali v laboratóriu nad rámec svojich študijných povinností. Na základe návrhu vedúcich ich prác a vedúcich výskumných skupín, po posúdení stručných správ z ich výskumnej práce v laboratóriu za zimný semester 2021/2022 ocenenie získali títo študenti:

 

Bc. Samuel Andrejčák (2.mC-ORBO)

Bc. Karin Schniererová (2.mC-ORBO)

Bc. Zuzana Mravíková (1.mC-ORBO)

Bc. Dominika Valovičová (1.mC-ORBO)

Viktória Kristínová (3.C-ORBO)

Stela Krotká (3.C-ORBO)

Simona Petrášová (3.C-ORBO)

 

Odmena im bude poukázaná vo forme jednorazového štipendia v najbližšom možnom termíne.