Ocenenie vedec roka

Ocenenie vedec roka

v kategórii Mladý vedecký pracovník

získal Ing. Michal Májek, Dr. rer. nat.

z našej Katedry organickej chémie.

Rozhovor s ním nájdete v prvých šiestich minútach relácie VAT RTVS, 16.05.2023

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14067#0

Informáciu poskytol doc. RNDr. Martin Putala, CSc.

26. Ročník podujatia Vedec roka SR 2022

sa uskutočnil 16. mája 2023 v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Jeho cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vyhlasovateľmi ocenenia sú Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Hodnotiaca komisia, ktorú tvorili zástupcovia vyhlasovateľov podujatia, vyberala laureátov spomedzi 62 nominovaných vedeckých osobností. Ocenenia za významné dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku sa odovzdávali v piatich kategóriách.

V kategórii Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka bol ocenený Ing. Michal Májek, Dr. rer. nat., z Katedry organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte UK. Ocenenie získal za významné medzinárodné uznanie a potenciálny prínos výskumu v oblasti chemickej katalýzy s piezoelektrickými materiálmi.

https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/chemia/mlady-vedecky-pracovnik-2022-moje-najlepsie-prace-vznikli-z-navonok-neuspesneho-pokusu/


Ing. Michal Májek, Dr. rer. nat.  z Katedry organickej chémie