Projekt Accord

Projekt Accord STU - Slovenská technická univerzita je nositeľ projektu

Projekt ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation)
Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách

Cieľom veľkého projektu ACCORD je podpora spolupráce STU v Bratislave a UK v Bratislave vo výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít a súvisiacej infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania.

Harmonogramy

ACCORD Harmonogramy [.xlsx]  excelovský súbor má tri hárky:

1. Harmonogram zateplenia a výmeny okien

2. Harmonogram rekonštrukcie laboratórí

3. Harmonogram opravy striech B2 a CH2

Nové výťahy

Nové výťahy

Prezentácia

Perzentácia [.pptx]

Kliknite na obrázok, šípkou vpravo -> prejdite na ďalší obrázok (Next)