Projekt Accord

Projekt Accord STU - Slovenská technická univerzita je nositeľ projektu

Projekt ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation)
Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách

Cieľom veľkého projektu ACCORD je podpora spolupráce STU v Bratislave a UK v Bratislave vo výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít a súvisiacej infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania.

Harmonogramy

ACCORD Harmonogramy [.xlsx]  excelovský súbor má štyri hárky:

1. Fasády - Harmonogram zateplenia a výmeny okien

2. Laboratóriá - Harmonogram rekonštrukcie laboratórií v rámci projektu

3. Strechy - Harmonogram opravy striech B2 a CH2

4. Voda, kanál - Harmonogram opravy vodovodných a kanalizačných potrubí

Formulár pre závady

Formulár na nahlasovanie porúch a dotazov

Iba vedúci pracovníci majú oprávnenie vidieť formulár a vypĺňať ho.

Laboratóriá

20 zrekonštruovaných laboratórií 9.11.2022

Nové výťahy

Nové výťahy 15.12.2020

Prezentácia

Perzentácia [.pptx]

Kliknite na obrázok, šípkou vpravo -> prejdite na ďalší obrázok (Next)