Publikačná činnosť pracovníkov

Výsledky publikčnej činnosti pracovníkov Univerzity Komenského nájdete

v databáze EVIPUB = Evidencia publikačnej činnosti

*****************************************************

Nižie uvedené súbory (.xls) sú prístupné len z počítačov fakulty.

*****************************************************

Výsledky hodnotenia publikačnej činnosti za roky 2014-2016

Ucitelia_2014_2016.xls    [  .xlsx  ]

Vedecki_pracovnici_2014_2016.xls   [  .xlsx  ]

Výsledky hodnotenia publikačnej činnosti za roky 2011-2013

Pedagogicki_pracovnici_2011_2013.xls

Vedecki_pracovnici_2011_2013.xls

Výsledky hodnotenia publikačnej činnosti za roky 2008-2010

Pedagogicki_pracovnici_2008_2010.xls

Vedecki_pracovnici_2008_2010.xls