Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický senát PriF UK

PriF UK = Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.

palofns.uniba.sk , pavel.neogradyuniba.sk

Členstvo

Predsedníctvo AS PriF UK od 12.12.2018 do 11.12.2022  .rtf
email: prif.pasuniba.sk

Zamestnanecká časť AS PriF UK od 12.12.2018 do 11.12.2022  .rtf 

Študentská časť AS PriF UK od 12.12.2018  .rtf

Komisie AS PriF UK 2018-2022  .rtf

Zástupcovia Akademickej obce PriF UK v AS UK, RVŠ a ŠRVK

*************************************

Študentská časť Akademického senátu PriF UK

Voľby do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 16. 10. 2019 – 15. 10. 2021. 

Zapisnica z volieb do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 16. 10. 2019 – 15. 10. 2021. 

Dokumenty Akademického senátu PriF UK

Statut PRIF UK schvaleny AS UK 17.12.2014  [.pdf]

Statut PRIF UK schvaleny AS UK 17.12.2014 dodatok c1 schvaleny AS UK 13.2.2019 [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2014 uplne znenie schvalene 23.05.2014  [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2014 dodatok c1 schvalene 23.05.2014 [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2018 dodatok c2 schvalene 09.11.2018 [.pdf]

Rokovaci_poriadok_AS_PRIF_UK_2018.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_uplne znenie_schvaleny_16.9.2015.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok c1_schvaleny_16.9.2015.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok_c2_schvaleny_15.6.2018.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok_c3_schvaleny_18.1.2019.pdf

Organizacna_schema_PRIF_UK 2019.pdf

Zasadnutia AS PriF UK

Zasadnutia AS PriF UK 2019

Zasadnutia AS PriF UK 2018

Zasadnutia AS PriF UK 2015 - 2018