Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický senát PriF UK

PriF UK = Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.

palofns.uniba.sk , pavel.neogradyuniba.sk

Dokumenty Akademického senátu PriF UK

Vybrané ostatné dokumenty schvalované AS PriF UK

Statut PRIF UK schvaleny AS UK 17.12.2014  [.pdf]

Statut PRIF UK schvaleny AS UK 17.12.2014 dodatok c1 schvaleny AS UK 13.2.2019 [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2014 uplne znenie schvalene 23.05.2014  [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2014 dodatok c1 schvalene 23.05.2014 [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2018 dodatok c2 schvalene 09.11.2018 [.pdf]

Rokovaci_poriadok_AS_PRIF_UK_2018.pdf

Rokovací poriadok AS PRIF UK 2018 dodatok 1 schválený 30.4.2020 [.pdf]

Organizačný poriadok PriF UK úplné znenie k 18.01.2019 [.pdf]

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_uplne znenie_schvaleny_16.9.2015.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok c1_schvaleny_16.9.2015.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok_c2_schvaleny_15.6.2018.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok_c3_schvaleny_18.1.2019.pdf

Organizačný poriadok  PRIFUK 2015 dodatok 4 schválený 30.4.2020  [.pdf]

Organizačný poriadok  PRIFUK 2015 dodatok 5 schválený 04.12.2020  [.pdf]

Organizačný poriadok  PRIFUK 2015 dodatok 6 schválený 25.06.2021  [.pdf]

Organizacna_schema_PRIF_UK 2019.pdf

Zasadnutia AS PriF UK

Zasadnutia AS PriF UK 2021

Zasadnutia AS PriF UK 2020

Zasadnutia AS PriF UK 2019

Zasadnutia AS PriF UK 2018

Zasadnutia AS PriF UK 2015 - 2018