Akademický senát PriF UK

PriF UK = Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.

palofns.uniba.sk , pavel.neogradyuniba.sk

Členstvo

Predsedníctvo AS PriF UK od 12.12.2018 do 11.12.2022  .rtf
email: prif.pasuniba.sk

Zamestnanecká časť AS PriF UK od 12.12.2018 do 11.12.2022  .rtf 

Študentská časť AS PriF UK od 12.12.2018  .rtf aktualizácia 28.10.2021

Komisie AS PriF UK 2018-2022  .rtf  aktualizácia 13.12.2021

Zástupcovia Akademickej obce PriF UK v AS UK, RVŠ a ŠRVK

*************************************

Študentská časť Akademického senátu PriF UK

 

Zápisnica z voľby kandidáta na dekana Prírodovedeckej fakulty UK na obdobie 1. 2. 2023 – 31. 1. 2027 

 

Zápisnica z hlasovania AS PriF UK zo dňa 16. 02. 2022 spôsobom per rollam

 

Zápisnica z hlasovania AS PriF UK zo dňa 01. 12. 2021 spôsobom per rollam

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS PriF UK (1 mandát) pre funkčné obdobie 16. 10. 2021 – 15. 10. 2023

 

Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ za volebný obvod študentskej časti AS PriF UK na volebné obdobie 2021 - 2024

Kandidáti do ŠRVŠ za volebný obvod študentskej časti AS PriF UK na volebné obdobie 2021 - 2024

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti Akademického senátu UK na volebné obdobie 2019 - 2023 na uprázdnený mandát vo volebnom obvode PriF UK

Kandidáti do AS UK na na volebné obdobie 2019 - 2023 na uprázdnený mandát vo volebnom obvode PriF UK

Zápisnica z doplňovacích volieb do študentskej časti Akademického senátu UK na volebné obdobie 2019 - 2023 na uprázdnený mandát vo volebnom obvode PriF UK z dňa 28.10.2021 

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS PriF UK (6 mandátov) pre funkčné obdobie 16.10.2021 – 15.10.2023

Kandidáti do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie od 16. 10. 2021  –  15. 10. 2023

Zápisnica z doplňovacích volieb do študentskej časti AS PriF UK (6 mandátov) pre funkčné obdobie 16.10.2021 – 15.10.2023 z dňa 28.10.2021 

 

Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS PriF UK_16.9.2021

Kandidáti do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie od 16. 10. 2021  –  15. 10. 2023

Zápisnica z volieb do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie od 16. 10. 2021  –  15. 10. 2023 z dňa 7.10.2021 

 

Doplňovacie voľby do študentskej časti AS UK na volebné obdobie 2019 - 2023 na uprázdnený mandát vo volebnom obvode PriF UK


Doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti AS PriF UK na 1 uprázdnený mandát na Katedre mikrobiológie a virológie a 1 uprázdnený mandát na Katedre environmentálnej ekológie na funkčné obdobie 2018 - 2022 


Doplňovacie voľby do študentskej časti AS PriF UK na 3 uvoľnené miesta na zostávajúce funkčné obdobie od 1. 10. 2020 – 15. 10. 2021

Zápisnica z doplňovacích volieb do študentskej časti AS PriF UK na 3 uvoľnené miesta na zostávajúce funkčné obdobie od 1. 10. 2020 – 15. 10. 2021

Doplňujúce voľby do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 19.11.2019 – 11.12.2020

Zápisnica z doplňujúcich volieb do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 19.11.2019 – 11.12.2020

Voľby do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 16. 10. 2019 – 15. 10. 2021. 

Zapisnica z volieb do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie 16. 10. 2019 – 15. 10. 2021. 

Dokumenty Akademického senátu PriF UK

Vybrané ostatné dokumenty schvalované AS PriF UK

Statut PRIF UK schvaleny AS UK 17.12.2014  [.pdf]

Statut PRIF UK schvaleny AS UK 17.12.2014 dodatok c1 schvaleny AS UK 13.2.2019 [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2014 uplne znenie schvalene 23.05.2014  [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2014 dodatok c1 schvalene 23.05.2014 [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2018 dodatok c2 schvalene 09.11.2018 [.pdf]

Rokovaci_poriadok_AS_PRIF_UK_2018.pdf

Rokovací poriadok AS PRIF UK 2018 dodatok 1 schválený 30.4.2020 [.pdf]

Organizačný poriadok PriF UK úplné znenie k 18.01.2019 [.pdf]

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_uplne znenie_schvaleny_16.9.2015.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok c1_schvaleny_16.9.2015.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok_c2_schvaleny_15.6.2018.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok_c3_schvaleny_18.1.2019.pdf

Organizačný poriadok  PRIFUK 2015 dodatok 4 schválený 30.4.2020  [.pdf]

Organizačný poriadok  PRIFUK 2015 dodatok 5 schválený 04.12.2020  [.pdf]

Organizačný poriadok  PRIFUK 2015 dodatok 6 schválený 25.06.2021  [.pdf]

Organizacna_schema_PRIF_UK 2019.pdf

Zasadnutia AS PriF UK

Zasadnutia AS PriF UK 2022

Zasadnutia AS PriF UK 2021

Zasadnutia AS PriF UK 2020

Zasadnutia AS PriF UK 2019

Zasadnutia AS PriF UK 2018

Zasadnutia AS PriF UK 2015 - 2018