Akademický senát PriF UK

PriF UK = Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.

palofns.uniba.sk , pavel.neogradyuniba.sk

Členstvo

Predsedníctvo AS PriF UK od 15.12.2022 .rtf
email: prif.pasuniba.sk

Zamestnanecká časť AS PriF UK od 12.12.2022 .rtf 

Študentská časť AS PriF UK od 12.12.2018 .rtf aktualizácia 25.10.2022

Komisie AS PriF UK od 15.12.2022 .rtf aktualizácia 31.01.2023

Zástupcovia Akademickej obce PriF UK v AS UK, RVŠ a ŠRVK

*************************************

Študentská časť Akademického senátu PriF UK

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej  časti AS PriF UK na 1 uprázdnený mandát na Katedre mikrobiológie a virológie a 1 uprázdnený mandát pre Laboratórium pokročilých materiálov na volebné obdobie od dňa zvolenia do vymenovania, zvolenia alebo iného ustanovenia orgánov fakulty zriadených štatútom UK podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, najneskôr však do 31. augusta 2023.

Zápisnica volieb - formulár

 

Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej  časti AS PriF UK na funkčné obdobie od 12. decembra 2022 do vymenovania, zvolenia alebo iného ustanovenia orgánov fakulty zriadených štatútom UK podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, najneskôr však do 31. augusta 2023.

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK

Zápisnica zo 06.12.2022

Zápisnica z 12.12.2022

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK na 1 uprázdnený mandát na Katedre jadrovej chémie na funkčné obdobie 2018 - 2022, a to od dňa zvolenia do 11. 12. 2022.

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS UK na volebné obdobie 2019 - 2023 na uprázdnený mandát vo volebnom obvode PriF UK.

Kandidát

Zápisnica

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK na 1 uprázdnený mandát na Katedre jazykov a 1 uprázdnený mandát na Katedre geológie a paleontológie na funkčné obdobie 2018 – 2022, a to od dňa zvolenia do 11. 12. 2022.

 

Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS PriF UK (7 mandátov) pre funkčné obdobie 16. 10. 2021 – 15. 10. 2023.

Kandidáti

Zápisnica z volieb

 

Voľby archív

 

 

Dokumenty Akademického senátu PriF UK

Vybrané ostatné dokumenty schvalované AS PriF UK

Statut PRIF UK schvaleny AS UK 17.12.2014  [.pdf]

Statut PRIF UK schvaleny AS UK 17.12.2014 dodatok c1 schvaleny AS UK 13.2.2019 [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2014 uplne znenie schvalene 23.05.2014  [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2014 dodatok c1 schvalene 23.05.2014 [.pdf]

Zasady volieb do AS PRIF UK 2018 dodatok c2 schvalene 09.11.2018 [.pdf]

Rokovaci_poriadok_AS_PRIF_UK_2018.pdf

Rokovací poriadok AS PRIF UK 2018 dodatok 1 schválený 30.4.2020 [.pdf]

Organizačný poriadok PriF UK úplné znenie k 18.01.2019 [.pdf]

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_uplne znenie_schvaleny_16.9.2015.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok c1_schvaleny_16.9.2015.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok_c2_schvaleny_15.6.2018.pdf

Organizacny_poriadok_PRIFUK_2015_dodatok_c3_schvaleny_18.1.2019.pdf

Organizačný poriadok  PRIFUK 2015 dodatok 4 schválený 30.4.2020  [.pdf]

Organizačný poriadok  PRIFUK 2015 dodatok 5 schválený 04.12.2020  [.pdf]

Organizačný poriadok  PRIFUK 2015 dodatok 6 schválený 25.06.2021  [.pdf]

Organizacna_schema_PRIF_UK 2019.pdf

Zasadnutia AS PriF UK

Zasadnutia AS PriF UK 2022

Zasadnutia AS PriF UK 2021

Zasadnutia AS PriF UK 2020

Zasadnutia AS PriF UK 2019

Zasadnutia AS PriF UK 2018

Zasadnutia AS PriF UK 2015 - 2018