Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Medzinárodná konferencia XX. Štiavnické dni 201901. 10. 2019

1.-3.10.2019 Banská Štiavnica; Organizuje: Katedra jadrovej chémie PriF UK

Na našich chodbách pribudli nové nádoby na separovanie...15. 08. 2019

Nové nádoby/koše nájdete v pavilóne B1 podlažie 0 pri prezentačnom centre AMOS, a v tom istom pavilóne pri vstupe do pavilónu G podlažie -1.

Prednáška Properties of proteins and nano materials...02. 08. 2019

Prednáška Dr. Fedorova sa uskutočnila dňa 2.8.2019. Prednáška bola orientovaná na širšiu vedeckú komunitu z oblasti výskumu štruktúry a funkcie proteínov,...

Propagačné video Prírodovedeckej fakulty UK02. 08. 2019

Ponúkame štúdium odborov biológia, environmentalistika, geografia, geológia, chémia, učitelstvo a programy v anglickom jazyku.

Prieskum vegetácie ovocných sadov01. 08. 2019

Počas mája a júna 2019 uskutočnili pracovníci Katedry krajinnej ekológie z Environmentálnej sekcie PriF UK prieskum vegetácie ovocných sadov a ich manažmentu v...

Z pracovne dekana01. 08. 2019

Čo rieši dekan a vedenie fakulty?

Excelentné štúdium01. 08. 2019

Ponúkame štúdium odborov biológia, environmentalistika, geografia, geológia, chémia, učitelstvo a programy v anglickom jazyku.

Saga pedo na Devínskej Kobyle01. 08. 2019

V rámci terénneho výskumu sa dr. Zvaríkovej a prof. Prokopovi z Katedry environmentálnej ekológie podarilo pozorovať tri samice tohto druhu na 1 m2 bylinnej...

O nás a s nami 01. 08. 2019

Články a rozhovory v médiách

Uskutočnilo sa prvé letné sústredenie pre stredoškolákov...01. 07. 2019

V dňoch 1. – 4. júla 2019 sa na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK) prvýkrát uskutočnilo letné sústredenie pre stredoškolákov so záujmom o chémiu CHEMoUK.

Fotogaléria, Seminár - Súčasné problémy vo vyučovaní chémie...01. 07. 2019

Na PriF UK sa 1. júla 2019 organizoval pod gesciou chemickej sekcie odborný seminár pre učiteľov chémie.

Ekológ: Bratislavská župa sledovanie komárov podcenila19. 06. 2019

Ekológ Tomáš Derka z Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK

Splav Malého Dunaja pre zamestnancov PRIF UK14. 06. 2019

v piatok 14.6.2019 Organizuje: Katedra telesnej výchovy v spolupráci s AŠK Prírodovedec

Komunitná záhrada - dobrovoľnícke podujatie Naše mesto 201907. 06. 2019

v piatok 7.6.2019 od 9:00 do 14:00, so stretnutím pri hlavnom vchode do fakulty CH1 o 9:00 h

Geológ Hók o klimatických zmenách: Spejeme skôr do ďalšej...05. 06. 2019

Doc. RNDr. Jozef Hók, CSc. pôsobí na Katedre geológie a paleontológie PriF UK. V čom vidí geológ príčinu globálneho otepľovania? Budeme žiť s extrémnymi...

Správy od 1 do 15 z 119