Aktuality

Prednáška Využiteľnosť chémie pri štúdiu cementových...15. 06. 2022

streda 15. júna 2022 o 14:00 hod., online prednáška cez MS Teams

Prednáška Bird’s Brain? 31. 05. 2022

v utorok 31. mája 2022 o 13:00 hod. v miestnosti B1/322 (CPS plus). Prednášajúci: Prof. Anat Barnea, Open University of Israel.

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK27. 05. 2022

dňa 27.05.2022 o 9:00 hodine v miestnosti CH1-1

Zasadnutie Rozpočtovej komisie AS PriF UK24. 05. 2022

24.05.2022 (utorok) o 14:00 hod. v miestnosti CPS+

Paleontologická konferencia 23. 05. 2022

Slovensko – Česko – Poľská paleontologická konferencia, 23.-25.05.2022

Cena za transfer technológií 19. 05. 2022

Nominácie zasielajte do 31. augusta 2022. Organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied18. 05. 2022

18.05.2022, 15:00 - 17:30 hod. Dištančne aj prezenčne – PriF UK v Bratislave, miestnosť B1-PLUS

Séria prednášok s prof. Liamom Dolanom, Gregor Mendel...16. 05. 2022

Prednášky sa uskutočnia prostredníctvom MS TEAMS v dňoch 16.5. až 20.5. 2022, so začiatkom o 14:00 hod.

Festival Hory a mesto11. 05. 2022

11.-15.5.2022, kino Lumiere a Amfiteáter Rača Bratislava

Prednáška Forenzna biológia rastlín a živočíchov10. 05. 2022

10.05.2022 o 16:30 v miestnosti B1-307, organizuje Katedra fyziológie rastlín

Voľby kandidáta na dekana - mimoriadne zasadnutie AS PriF UK06. 05. 2022

06.05.2022 o 9,00 v CH1-1. Akademický senát PriF UK vyhlasuje voľby kandidáta na dekana PriF UK na funkčné obdobie 1.2.2023 - 31.1.2027.

Verejná prezentácia kandidátov na dekana03. 05. 2022

03.05.2022 o 13:00 hod. v CH1-1. Akademický senát PriF UK vyhlasuje voľby kandidáta na dekana PriF UK na funkčné obdobie 1.2.2023 - 31.1.2027.

Séria prednášok v oblasti analýzy liečív a psychoaktívnych...03. 05. 2022

03. a 04. mája 2022 o 10:00 hod.

Diskusia - Čo ďalej so slovenským poľnohospodárstvom?02. 05. 2022

2. mája 2022 v čase od 13:45 do 15:00 v učebni CH1-2 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK.

Prednáška Biologicky aktívne paládnaté a galité komplexy s...28. 04. 2022

28. apríla 2022 14:00 hod. online cez MS Teams

Správy od 1 do 15 z 232