Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Prieskum a sanácie environmentálnych záťaží 27. 08. 2019

na exkurzii pre študentov environmentalistiky, geológie a biológie PriF UK

Týždeň prírody 201920. 08. 2019

Aj tento rok sa na fakulte uskutočnila letná škola pre deti zamestnancov

Na našich chodbách pribudli nové nádoby na separovanie...15. 08. 2019

Nové nádoby/koše nájdete v pavilóne B1 podlažie 0 pri prezentačnom centre AMOS, a v tom istom pavilóne pri vstupe do pavilónu G podlažie -1.

Prednáška Properties of proteins and nano materials...02. 08. 2019

Prednáška Dr. Fedorova sa uskutočnila dňa 2.8.2019. Prednáška bola orientovaná na širšiu vedeckú komunitu z oblasti výskumu štruktúry a funkcie proteínov,...

Prieskum vegetácie ovocných sadov01. 08. 2019

Počas mája a júna 2019 uskutočnili pracovníci Katedry krajinnej ekológie z Environmentálnej sekcie PriF UK prieskum vegetácie ovocných sadov a ich manažmentu v...

Z pracovne dekana01. 08. 2019

Čo rieši dekan a vedenie fakulty?

Excelentné štúdium01. 08. 2019

Ponúkame štúdium odborov biológia, environmentalistika, geografia, geológia, chémia, učiteľstvo a programy v anglickom jazyku.

Saga pedo na Devínskej Kobyle01. 08. 2019

V rámci terénneho výskumu sa dr. Zvaríkovej a prof. Prokopovi z Katedry environmentálnej ekológie podarilo pozorovať tri samice tohto druhu na 1 m2 bylinnej...

O nás a s nami 01. 08. 2019

Články a rozhovory v médiách

Uskutočnilo sa prvé letné sústredenie pre stredoškolákov...01. 07. 2019

V dňoch 1. – 4. júla 2019 sa na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK) prvýkrát uskutočnilo letné sústredenie pre stredoškolákov so záujmom o chémiu CHEMoUK.

Fotogaléria, Seminár - Súčasné problémy vo vyučovaní chémie...01. 07. 2019

Na PriF UK sa 1. júla 2019 organizoval pod gesciou chemickej sekcie odborný seminár pre učiteľov chémie.

Výsledky prijímacieho konania na doktorandské štúdium20. 06. 2019

Výsledky zo dňa 20.06.2019

Ekológ: Bratislavská župa sledovanie komárov podcenila19. 06. 2019

Ekológ Tomáš Derka z Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK

Splav Malého Dunaja pre zamestnancov PRIF UK14. 06. 2019

v piatok 14.6.2019 Organizuje: Katedra telesnej výchovy v spolupráci s AŠK Prírodovedec

Výsledky prijímacieho konania na bakalárske štúdium13. 06. 2019

Výsledky prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia zo dňa 13.06.2019