Aktuality

Volby do zamestnaneckej časti AS PriF UK27. 04. 2023

Akademický senát PriF UK vyhlasuje všeobecné (riadne) voľby do zamestnaneckej časti AS PriF UK na funkčné obdobie od 23.05.2023 do 22.05.2027.

Študentská vedecká konferencia26. 04. 2023

26.04.2023 online

Zasadnutie Legislatívnej komisie Akademického senátu PriF UK25. 04. 2023

25.04.2023 o 17:00 hodine online

LAM Seminár "Elektrochemické senzory"21. 04. 2023

21.4.2023 o 10:00 hod. v Prezentačnom centre AMOS PriF UK (miestnosť B1-313)

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK21. 04. 2023

21.04.2023 o 9:00 hodine online

Medzinárodná konferencia mladých geológov (ICYG) 20. 04. 2023

20.-22.4.2023 v Smoleniciach

Prednáška Plesá ako svedkovia zmien tatranskej prírody19. 04. 2023

19.4.2023 15:00 – 17:30 hod. prezenčne (miestnosť B1 – AMOS) aj online

Konferencia Svahové deformace a pseudokras 202319. 04. 2023

19.–21.4.2023 Banská Štiavnica

PhD workshop Chromatín a bunkové delenie14. 04. 2023

14. apríla 2023 (piatok) od 9:30 v miestnosti B1-501, PriF UK

Prednáška Plasty a životné prostredie, ich minulosť,...12. 04. 2023

12.04.2023 14:00 hod. online prednáška cez MS Teams

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK31. 03. 2023

31.03.2023 o 9:00 hodine v miestnosti CH1-1

Diskusia Umelá inteligencia a univerzitné vzdelávanie:...30. 03. 2023

30.03.2023 o 16:00 v posluchárni C FMFI UK aj online

Prednáška Fenomény krasu Malých Karpát29. 03. 2023

29.3.2023 15:00 – 17:30 h prezenčne aj online

Prednáška "Na čo je komu veda?"16. 03. 2023

16.03.2023 o 16:30 online, Prednášajúca: Dr. Katarína Juríková

Prednáška "Resolving the black box of PFAS toxicity: Using...16. 03. 2023

16. marca 2023 (štvrtok) o 14:00 hod. v miestnosti B1-501 na Prírodovedeckej fakulte UK