Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Medvedia jaskyňa v Slovenskom raji07. 01. 2021

Monografia o medzinárodnom paleontologickom (ale nielen) výskume jednej z našich najvýznamnejších pleistocénnych lokalít – chránenej prírodnej pamiatke...

Anglický typ vírusu už aj na Slovensku05. 01. 2021

Tímu Borisa Klempu v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského sa podarilo identifikovať tzv....

Vo svetle noci - dokumentárny film o svetelnom znečistení 17. 12. 2020

Na filme spolupracovala Katedra živočíšnej fyziológie a etológie. Celosvetový problém svetelného znečistenia exponenciálne narastá každým rokom, no zdá sa, že...

Prednáška - Nie je med ako med16. 12. 2020

Video prednáška Veroniky Bugárovej. Je absolventkou PriF UK v odbore genetika. Okrem doktorandského štúdia sa venuje včeláreniu.

Zborník zo Študentskej vedeckej konferencie16. 12. 2020

Zborník recenzovaných prác študentov

Video s paleontológom Andrejom Čerňanským o...08. 12. 2020

Rozhovor s Andrejom Čerňanským, paleontológom z PriF UK o vzácnych obojživelníkoch z jantárového sarkofágu.

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK04. 12. 2020

dňa 4.12.2020 o 9:00 hodine dištančnou formou na platforme MS Teams

Publikácia Mitochondria and Anaerobic Energy Metabolism in...03. 12. 2020

Autori: William F. Martin, Aloysius G. M. Tielens, Marek Mentel (Katedra biochémie)

Časopis Naša univerzita (november-december 2020)01. 12. 2020

Naša univerzita je najstarší univerzitný časopis na Slovensku. Venuje sa dianiu na Univerzite Komenského.

Akreditácia fakulty01. 12. 2020

Zoznam študijných programov

Zápal prínosových dutín.28. 11. 2020

Objektívom jav zachytila antropologička z Prírodovedeckej fakulty UK - RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.

Atlas zmeny klímy v Bratislave28. 11. 2020

Útvar hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. Spoluautor: Doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.,...

Prednáška: Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný?26. 11. 2020

26. novembra 2020 o 17:00 hod. online, Prednášajúci: Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. Katedra mineralógie a petrológie

Poloha Bratislavy mesto predurčovala na veľké veci18. 11. 2020

Pavol Korec, sociálno-ekonomický geograf, Prírodovedecká fakulta UK. Zdroj: časopis Naša univerzita

Študentská vedecká konferencia18. 11. 2020

v stredu 18. novembra 2020 on-line MS Teams