Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Z pracovne dekana01. 08. 2019

Čo rieši dekan a vedenie fakulty?

Excelentné štúdium01. 08. 2019

Ponúkame štúdium odborov biológia, environmentalistika, geografia, geológia, chémia, učiteľstvo a programy v anglickom jazyku.

Saga pedo na Devínskej Kobyle01. 08. 2019

V rámci terénneho výskumu sa dr. Zvaríkovej a prof. Prokopovi z Katedry environmentálnej ekológie podarilo pozorovať tri samice tohto druhu na 1 m2 bylinnej...

O nás a s nami 01. 08. 2019

Články a rozhovory v médiách

Uskutočnilo sa prvé letné sústredenie pre stredoškolákov...01. 07. 2019

V dňoch 1. – 4. júla 2019 sa na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK) prvýkrát uskutočnilo letné sústredenie pre stredoškolákov so záujmom o chémiu CHEMoUK.

Fotogaléria, Seminár - Súčasné problémy vo vyučovaní chémie...01. 07. 2019

Na PriF UK sa 1. júla 2019 organizoval pod gesciou chemickej sekcie odborný seminár pre učiteľov chémie.

Výsledky prijímacieho konania na doktorandské štúdium20. 06. 2019

Výsledky zo dňa 20.06.2019

Ekológ: Bratislavská župa sledovanie komárov podcenila19. 06. 2019

Ekológ Tomáš Derka z Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK

Splav Malého Dunaja pre zamestnancov PRIF UK14. 06. 2019

v piatok 14.6.2019 Organizuje: Katedra telesnej výchovy v spolupráci s AŠK Prírodovedec

Výsledky prijímacieho konania na bakalárske štúdium13. 06. 2019

Výsledky prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia zo dňa 13.06.2019

Komunitná záhrada - dobrovoľnícke podujatie Naše mesto 201907. 06. 2019

v piatok 7.6.2019 od 9:00 do 14:00, so stretnutím pri hlavnom vchode do fakulty CH1 o 9:00 h

Geológ Hók o klimatických zmenách: Spejeme skôr do ďalšej...05. 06. 2019

Doc. RNDr. Jozef Hók, CSc. pôsobí na Katedre geológie a paleontológie PriF UK. V čom vidí geológ príčinu globálneho otepľovania? Budeme žiť s extrémnymi...

Naši vedci objavili nový druh hada.03. 06. 2019

Medzinárodný tím na čele s vedcami z Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave objavil nový druh hada.

Študentská anketa01. 06. 2019

Pre študentov - Chcel by si na fakulte niečo zmeniť alebo vylepšiť? Klikni na anketa.uniba.sk/fns

Stredoškoláci sa ocitnú v koži vysokoškoláka28. 05. 2019

28. mája 2019 si stredoškoláci vyskúšajú, ako chutí štúdium na vysokej škole. Kde: v hlavnej budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí