Aktuality

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK29. 09. 2023

dňa 29.09.2023 o 9:00 hodine v miestnosti CH1-3

Druhý francúzsko-slovenský workshop22. 09. 2023

v piatok 22.09.2023 od 9 hod. Kde: v CPS+ conference room (B1-322) Workshop on Solar-active nanostructuired materials for innovative remediation of water...

Geovedy v SNM – Prírodovednom múzeu v Bratislave20. 09. 2023

20.09.2023 15:00 – 17:00 h. SNM – Prírodovedné múzeum Vajanského nábrežie 2, Bratislava-Staré Mesto, Objavovňa na 3. poschodí

Športový deň PRIF UK14. 09. 2023

Vzhľadom na nepriaznivú štvrtkovú predpoveď počasia, sme nútení Športový deň presunúť na iný termín. O novom termíne Vás budeme včas informovať.

prof. Ing. Dušan Velič, DrSc.31. 07. 2023

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o náhlej a tragickej smrti prof. Ing. Dušana Veliča, DrSc.

Najdiplomovka 202326. 07. 2023

17. ročník súťaže NAJDIPLOMOVKA 2023, ktorá je určená pre absolventov vysokých škôl a ich fakulty. Organizuje Slovnaft.

Súčasné problémy vo vyučovaní chémie03. 07. 2023

3. júl 2023 8:30 hod. pavilón CH2, miestnosť 201, PriF UK

Prednáška “Anti-viral Antibodies, how they work, and what...26. 06. 2023

26.06.2023 o 11:00 v Konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava

O rezistencii baktérií na antibiotiká22. 06. 2023

Profesor Josef Jampílek z Katedry analytickej chémie, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v rozhovore pre Aktuality.sk porozprával detaily o rezistencii...

Splav Malého Dunaja22. 06. 2023

22.6.2023 Zraz o 7:30 h v Lodenici UK v Karloveskej zátoke (vedľa Švédskych domkov)

Rakúsko - štipendiá pre pedagogických a výskumných...21. 06. 2023

Webinár pre záujemcov o štipendium sa uskutoční 21.6.2023 (streda) o 15:00h.

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK20. 06. 2023

dňa 20.06.2023 o 9:00 hodine online

Prednáška Fostering Global Health with Nanoparticles19. 06. 2023

19.6.2023 o 14:00 v miestnosti CPS+ na PriF UK, Ilkovičova 8, Bratislava. Organizuje Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov

Zasadnutie Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS PriF UK19. 06. 2023

19.06.2023 o 12:00 hodine online

Zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK19. 06. 2023

19.06.2023 o 10:00 hodine, online