Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.fns.uniba.sk je nosným webovým sídlom Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS VS č.55/2014 Z.z..

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri JavaScript sekvencii. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Súbory na tomto sídle sú publikové vo formáte .pdf. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Viacero súborov je vo formátoch .docx, .rtf a .xlsx, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových a tabuľkových editorov.

Webové sídlo má zabudovaný modul RSS, ktorým je možné získavať krátke textové správy s pravidelným odberom. 

Podporované prehliadače:

  • Chrome
  • Firefox 24 a vyššie
  • IE 9 a vyššie bez režimu spätnej kompatibility
  • Opera 12 a vyššie

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu na e-mailovej adrese www-adminfns.uniba.sk

Technickým prevádzkovateľom webu Centrum výpočtovej techniky PriF UK.