Medzinárodné vzťahy

Univerzita Komenského v Bratislave už od svojho vzniku v r. 1919 udržuje a rozširuje medzinárodné kontakty s významnými európskymi vzdelávacími inštitúciami. Je členom European University Association (EUA), Network of Universities of the Capitals of Europe (UNICA), Utrecht Network, Danube Rector´s Conference (DRC), European Association of International Education (EAIE), Virtual Technology Library Systems (VTLS) a mnohých ďalších. Významnú úlohu zohráva fakt, že od 1.mája 2004 je Slovenská republika členom Európskej únie a od r. 2000 tiež členom OECD. V súvislosti s participáciou UK v programe Lifelong Learning Program/Erasmus (LLP/, Erasmus od 01.01.2007, Erasmus+ od 01.06. 2014) výrazne vzrástol počet bilaterálnych zmlúv uzavretých fakultami UK s ich zahraničnými partnermi.

 

ZAHRANIČNÉ MOBILITY PRE ŠTUDENTOV

ZAHRANIČNÉ MOBILITY PRE ZAMESTNANCOV


KONTAKT