Kontakt

 REFERÁT ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV PriF UK


Mgr. Katarína Reichwalderová
referent pre zahraničné vzťahy
Telefón +421 2 9014 2043

Miestnosť: CH2-337A
E-mail: iro.fnslive.uniba.sk

ÚRADNÉ HODINY PRE ŠTUDENTOV 

Pondelok09:00- 11:00
Utorok09:00 - 11:00
Streda12:30 - 15:30
Štvrtok09:00 - 11:00
Piatok-