Aktuality

Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied31. 05. 2023

31. 5. 2023 15:00 – 17:30 h, miestnosť B1-PLUS aj online. Prednášky: 1. Záhada predĺžených lebiek 2. Pripravované zmeny kurikula a podpora výučby geológie na...

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK26. 05. 2023

26.05.2023 o 12:30 hodine v miestnosti AMOS

Slovenský vynález - pľúcny ventilátor Q-VENT mini17. 05. 2023

Slovenský vynález z Univerzity Komenského pomáha už vyše rok a pol v africkej Keni. Pľúcny ventilátor Q-VENT mini pomáha pacientom s respiračným zlyhávaním.

Ocenenie vedec roka16. 05. 2023

Ocenenie vedec roka v kategórii Mladý vedecký pracovník získal Ing. Michal Májek, Dr. rer. nat. z Katedry organickej chémie.

Voľby do študentskej časti AS PriF UK10. 05. 2023

Všeobecné voľby do študentskej časti AS PriF UK sa budú konať v dňoch 10.05. a 11.05. 2023 vo vstupnej hale CH‐1 v čase od 9.00 do 13.00 hod.

Prednáška v rámci seminárov Katedry fyzikálnej a...05. 05. 2023

Date: Friday, May 5, 2023, 13:30 Place: AMOS, B-1 313, PriF UK, Exploring Reaction Mechanisms of Metalloproteins by Correlating Theory and Experiment

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK27. 04. 2023

27.04.2023 o 13:00 hodine online

Volby do zamestnaneckej časti AS PriF UK27. 04. 2023

Akademický senát PriF UK vyhlasuje všeobecné (riadne) voľby do zamestnaneckej časti AS PriF UK na funkčné obdobie od 23.05.2023 do 22.05.2027.

Študentská vedecká konferencia26. 04. 2023

26.04.2023 online

Zasadnutie Legislatívnej komisie Akademického senátu PriF UK25. 04. 2023

25.04.2023 o 17:00 hodine online

LAM Seminár "Elektrochemické senzory"21. 04. 2023

21.4.2023 o 10:00 hod. v Prezentačnom centre AMOS PriF UK (miestnosť B1-313)

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK21. 04. 2023

21.04.2023 o 9:00 hodine online

Medzinárodná konferencia mladých geológov (ICYG) 20. 04. 2023

20.-22.4.2023 v Smoleniciach

Prednáška Plesá ako svedkovia zmien tatranskej prírody19. 04. 2023

19.4.2023 15:00 – 17:30 hod. prezenčne (miestnosť B1 – AMOS) aj online

Konferencia Svahové deformace a pseudokras 202319. 04. 2023

19.–21.4.2023 Banská Štiavnica