Aktuality

Prednáška Aktuálna ekovýchova v DAPHNE – inšpirácie,...18. 01. 2023

18.01.2023 od 15:00 – 17:30 hod. prezenčne (miestnosť B1-PLUS) aj dištančne.

Prednáška Specific soil microbial responses to...17. 01. 2023

17.01.2023 o 9:30 h. na Prirodovedeckej fakulte UK v miestnosti AMOS

Informácie pre uchádzačov15. 01. 2023

Prihlášky na bakalárske štúdium od 15.1.2024 do 15.3.2024.

Memorandum o spolupráci s IMC Krems13. 01. 2023

PriF UK má memorandum pre spoluprácu vo vzdelávaní a výskume s IMC University of Applied Sciences, Krems

Prednáška Nanomateriály a pokročilé materiály.11. 01. 2023

streda 11. januára 2023 14:00, online prednáška cez MS Teams

Ceny za vedu a techniku za rok 202109. 01. 2023

Ministerstvo školstva VVaŠ na konci roka 2022 odovzdalo ocenia aj vedcom z PriF UK

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK15. 12. 2022

15.12.2022 o 9:00 hodine v miestnosti B1-301

Prednáška S geológom do Čiernej Hory cez Bosnu a Hercegovinu14. 12. 2022

14.12.2022 15:00 - 17:30 hod. Prezenčne aj dištančne

70. výročie štúdia inžinierskej geológie a hydrogeológie09. 12. 2022

70. výročie štúdia inžinierskej geológie a hydrogeológie oslávili učitelia a absolventi na slávnostnej akadémii dňa 9. decembra 2022 vo Vodárenskom múzeu v...

Boli udelené Ceny a Štipendiá dr. Ludmily...07. 12. 2022

Laureátom hlavnej Ceny dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej (LSR) za rok 2022 sa stal Mgr. Miroslav Baláž, PhD. z Ústavu experimentálnej endokrinológie...

Vianočná kapustnica07. 12. 2022

v stredu 7.12.2022 od 16.00 vo vestibule B1

Cena a Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej06. 12. 2022

Cena a štipendium v oblasti genetiky. Termín na podávanie nominácií je 30. november 2022. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční 6. decembra 2022 o 16 hod. v...

Vzácna návšteva na PriF UK01. 12. 2022

Prvého decembra 2022 navštívila fakultu jeho excelencia, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, pán Makoto Nakagawa.

Nie je lev ako lev29. 11. 2022

Sabol, M., Tomašových, A. & Gullár, J., 2022: Geographic and temporal variability in Pleistocene lion-like felids: Implications for their evolution and...