Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

2019/01/23 Stolnotenisový turnaj o pohár dekana PRIF UK 201923. 01. 2019

23.1.2019 (streda) od 9:00 – 13:00 hod. v priestoroch telocvične v Mlynskej doline (Internát „Štúrak“ , vedľa klubu UNIQUE). Organizátor: Katedry telesnej...

2019/01/18 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK18. 01. 2019

dňa 18. 1. 2019 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

Vianočný pozdrav rektora Univerzity Komenského v Bratislave18. 12. 2018

VIANOCE – čarovné slovo vyvolávajúce a symbolizujúce pocit dobra, pokoja, rodinnej spolupatričnosti, spokojnosti a pohody. Vianočné chvíle sú tiež vítanou...

2018/12/14 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK14. 12. 2018

Ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu PriF UK v Bratislave v novom funkčnom období, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2018 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

2018/12/12 Vianočná kapustnica12. 12. 2018

Študentská časť Akademického senátu PriF UK pozýva na tradičnú vianočnú kapustnicu v stredu 12.12.2018 od 16:00 hod. v átriu B1.

Slávnostné udeľovanie Štipendia a Ceny Dr. Ludmily...10. 12. 2018

Cenu dr. Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2018 získala Mgr. Katarína Boďová, PhD. (z FMFI) za prvoautorskú publikáciu v časopise Genetics, kombinujúcu...

2018/12/10 Cena a Štipendium v oblasti genetiky10. 12. 2018

Cena a Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční 10. decembra 2018 od 16:00 hod. v Prezentačnom centre AMOS.

Univerzitný stromček prianí pre ľudí v núdzi05. 12. 2018

Študenti a absolventi Univerzity Komenského v Bratislave organizujú už štvrtýkrát charitatívny projekt Univerzitný stromček prianí pre pomoc ľuďom z domovov...

2018/12/05-06 Konferencia Geochémia 201805. 12. 2018

5.-6.12.2018, miesto konania: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava, Spoluorganizátor: Katedra geochémie PriF UK

2018/11/29-30 Konferencia ESSEWECA29. 11. 2018

Katedra geológie a paleontológie pozýva na konferenciu ESSEWECA 29.-30. 11. 2018 Miesto konania: Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

Voľby do Akademického senátu PriF UK28. 11. 2018

Voľby do študentskej časti Akademického senátu sa budú konať 28. 11. 2018 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ na ak.r.2019/202022. 11. 2018

Prihlasovanie na mobilitu stáž a absolventskú stáž prebieha naďalej v papierovej forme; záujemcovia svoje prihlášky spolu s prílohami odovzdajú do 28.02.2019...

2018/11/16-18 VÝSTUP NA ĎUMBIER - Stopa Vlada Šťastného16. 11. 2018

Termín: 16.-18. november 2018 Organizuje: Katedra telesnej výchovy, Vedúci: Mgr. Martin Mokošák, PhD.

Odkazy osobností Prírodovedeckej fakulty UK10. 11. 2018

Osobnosti zo všetkých sekcií v krátkych video-prezentáciách predstavujú seba, štúdium a výskum na fakulte.