Aktuality

Súčasné problémy vo vyučovaní chémie03. 07. 2023

3. júl 2023 8:30 hod. pavilón CH2, miestnosť 201, PriF UK

Prednáška “Anti-viral Antibodies, how they work, and what...26. 06. 2023

26.06.2023 o 11:00 v Konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava

O rezistencii baktérií na antibiotiká22. 06. 2023

Profesor Josef Jampílek z Katedry analytickej chémie, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v rozhovore pre Aktuality.sk porozprával detaily o rezistencii...

Splav Malého Dunaja22. 06. 2023

22.6.2023 Zraz o 7:30 h v Lodenici UK v Karloveskej zátoke (vedľa Švédskych domkov)

Rakúsko - štipendiá pre pedagogických a výskumných...21. 06. 2023

Webinár pre záujemcov o štipendium sa uskutoční 21.6.2023 (streda) o 15:00h.

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK20. 06. 2023

dňa 20.06.2023 o 9:00 hodine online

Prednáška Fostering Global Health with Nanoparticles19. 06. 2023

19.6.2023 o 14:00 v miestnosti CPS+ na PriF UK, Ilkovičova 8, Bratislava. Organizuje Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov

Zasadnutie Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS PriF UK19. 06. 2023

19.06.2023 o 12:00 hodine online

Zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK19. 06. 2023

19.06.2023 o 10:00 hodine, online

Geovedná exkurzia 202319. 06. 2023

Za geovednými fenoménmi Rakúska a SV Talianska, 19. – 23. jún 2023 (5 dní)

Vyšlo nové číslo časopisu Naša univerzita16. 06. 2023

Časopis Univerzity Komenského v Bratislave

Prednáška svetoznámeho experta na oblasť výskumu kremíka v...14. 06. 2023

14.06.2023 o 10:00 hod. Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, zasadacia miestnosť prízemie

2D Materials Workshop09. 06. 2023

v piatok 9.júna 2023, od 9:00 do 15:40 hod. vo veľkej konferenčnej miestnosti Vedeckého Parku UK. Organizátor: Laboratórium pre pokročilé materiály, PriFUK

Webinár Štipendiá v zahraničí08. 06. 2023

vo štvrtok dňa 8. júna 2023 o 14.00 hod. online

Online informačný seminár pre záujemcov o štipendium CEE 05. 06. 2023

5. júna 2023 o 17:00 organizuje DBU (Spolková nadácia pre životné prostredie)