Aktuality

Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied19. 01. 2022

19.01.2022 16:00 – 18:30 hod. Dištančne – cez aplikáciu MS Teams. Letokruhy - odhaľuje minulosť prírody. Divoké Nórsko - putovanie za polárnym kruhom.

Prednáška História odpadov PCB v Strážskom a ich...19. 01. 2022

v stredu 19. januára 2022 o 14:00 hod. prostredníctvom MS Teams. Cyklus prednášok Chemické horizonty

Kniha „Proteíny – Štruktúra a funkcia“05. 01. 2022

Autori: Peter Kabát, Vladena Bauerová - Hlinková, Jacob Bauer

Geológovia z UK: Mlynská dolina bola pred 10 miliónmi rokov...20. 12. 2021

Bratislava 20. decembra 2021: Mlynská dolina v Bratislave bola v treťohorách ukrytá pod hladinou obrovského jazera. Obývali ho lastúrniky, lastúrničky a iné...

Prednáška Nórskom za polárnym kruhom15. 12. 2021

15.12.2021 16:00 – 18:00 h Dištančne – cez aplikáciu MS Teams

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK13. 12. 2021

13.12.2021 o 9:00 hodine dištančnou formou na platforme MS Teams

Zasadnutie pedagogickej komisie AS PriF UK08. 12. 2021

08.12.2021 (streda) o 13:00 dištančnou formou na platforme MS Teams

Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej v roku 2021 získala...07. 12. 2021

za prácu uverejnenú v Nucleic Acids Research [IF2020=16,971]

Ceny a štipendiá dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok...07. 12. 2021

Ceremoniál odovzávanie ceny a štipendií bude 7. decembra 2021 o 15:00 hod. online

Vyšlo druhé číslo časopisu Naša univerzita01. 12. 2021

Časopis Univerzity Komenského v Bratislave

Poznáme víťazov súťaže Cena za transfer technológií na...29. 11. 2021

Katarína Šoltys je spoluautorkou národného patentu SK202050010: „Metóda neinvazívneho testovania úspešnosti procesu oplodnenia in vitro pomocou mikroRNA“ za čo...

Prednáška Cesty stredoslovenskej medi24. 11. 2021

24.11.2021 15:00 - 17:30 hod.

Prednáška USING CHEMISTRY TO UNDERSTAND GENOMIC DATA24. 11. 2021

24.11.2021 (streda) o 14:00 hybridnou formou, Prezenčne (pre plne zaočkovaných): FMFI UK, poslucháreň C, Online: https://bit.ly/3ogObXo

Prednáška Nanopore sequencing as a tool for the analysis of...23. 11. 2021

23.11.2021 o 14:00 hod. online prednáška cez MS Teams, prednášajúci: prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.

Mineralogical Society of Slovakia and Slovak Geological...22. 11. 2021

November 22, 2021 at 14,00. Room: B1 – 322 (CPS+) Scientific talks of two recipients of the Bohuslav Cambel medal awarded by the Earth Science Institute of the...