Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Medzinárodná chemická olympiáda19. 07. 2018

Slávnostné otvorenie 50. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO) sa uskutočnilo v piatok 20. júla 2018 v Starej tržnici v Bratislave. Od roku 1968 sa...

2018/07/02 Seminár "Súčasné problémy vo vyučovaní chémie...02. 07. 2018

2. júla 2018 8:45-12:45 hod. sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského uskutoční seminár pre učiteľov chémie

Výsledky Mgr. prijímacieho konania29. 06. 2018

Výsledky magisterského prijímacieho konania zo dňa 28.06.2018

Naša absolventka v rozhovore pre Chemistry World28. 06. 2018

Prestížny Chemistry World, časopis Royal Society of Chemistry, urobil rozhovor s našou absolventkou Martinou Hestericovou.

Dekan ocenil výnimočné výstupy doktorandov22. 06. 2018

Dekan Prírodovedeckej fakulty UK na zasadnutí Vedeckej rady dňa 22.6. 2018 ocenil výnimočné vedecké výstupy doktorandov.

Docent Ferák ocenený Veľkou zlatou medailou22. 06. 2018

Dňa 22.06.2018 na zasadnutí Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty udelil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského...

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium20. 06. 2018

Výsledky prijímacieho konania PhD zo dňa 21.06.2018 (doktorandské štúdium)

Voľby dekana PriF UK15. 06. 2018

Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. bol zvolený za kandidáta na dekana PriF UK na obdobie 1. 2. 2019 – 31. 1. 2023.

Výsledky Bc. prijímacieho konania15. 06. 2018

Výsledky prijímacieho konania Bc. zo dňa 14.06.2018 (bakalárske štúdium)

2018/06/15 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK15. 06. 2018

15.06.2018 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

2018/06/08 Splav Malého Dunaja pre zamestnancov PRIF UK08. 06. 2018

8.júna 2018 zraz o 8:00 hod v Lodenici UK v Karloveskej zátoke (vedľa Švédskych domkov) Organizuje: Katedra telesnej výchovy

2018/06/07 Prednáška „QuantiFERON – využitie imunitnej...07. 06. 2018

Kedy: 7.6.2018 o 11:00 hod. Kde: v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku Univerzity Komenského Prednášajúci: Dr. Peter Haviernik, PhD. (Senior Scientist...

2018/06/06 Mimoriadne zasadnutie AS UK k pripravovaným...06. 06. 2018

Dňa 6. júna 2018 o 15.00 hod. sa v Aule UK uskutoční mimoriadne zasadnutie Akademického senátu UK (AS UK) k návrhu vyhlásenia AS UK a Vedenia Univerzity...

S očistením toxických území môžu pomôcť rastliny01. 06. 2018

Kremík predstavuje pre rastliny ochranu voči pôsobeniu stresu napríklad aj z prítomnosti ťažkých kovov v pôde. Touto témou, ako aj ďalšími z oblasti očistenia...

2018/06/01 Športový deň pre zamestnancov fakulty01. 06. 2018

v piatok 1.6.2018 od 9:00 hod. v športovom areáli Slávia Agrofert v Petržalke na Májovej ul. /za Ekonomickou univerzitou/. Organizuje: Katedra telesnej výchovy