Aktuality

Prednáška: Geopark Malé Karpaty20. 04. 2022

20.04.2022 od 15:00 do 17:30 hod. online aj prezenčne

Vedecká konferencia GEOCHÉMIA 202114. 04. 2022

Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje už niekoľko rokov v rámci národného projektu INFOAKTIVITY zaujímavé informačné aktivity o environmentálnych...

1. miesto v medicínsko-technologických projektoch v Lifbee...14. 04. 2022

Michal Paulovič, študent prvého ročníka PriF UK UK v odbore Medicínska biológia, pôsobí v tíme, ktorý vyhral 1. miesto v medicínsko-technologických projektoch...

Výroba a vyvesovanie vtáčích búdok 14. 04. 2022

Cieľom rozvešania vtáčích búdok v okolí PriF UK a Matematicko-fyzikálnej fakulty UK bolo zvýšiť dostupnosť miest na hniezdenia pre dutinové hniezdiče v okolí...

Ocenenia rektora UK - Medzinárodný deň študentstva12. 04. 2022

Ceny prevzali RNDr. Tomáš Szemes, PhD. - doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD. - Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD. - RNDr. Regína Sepšiová, PhD. - Mgr. Henrieta...

Prednáška Bontón v našich génoch11. 04. 2022

11.04.2022 o 15:00 online

Odborná zahraničná prax pre študentov29. 03. 2022

Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny ponúka študentom PRIF UK možnosť absolvovať odbornú zahraničnú prax v Nemecku a Poľsku.

Prednáška Od populačnej genetiky k archeológii, alebo o...28. 03. 2022

28.03.2022 o 15:00 hod. online

Opustili nás28. 03. 2022

28. marca 2022 umrel v 88. roku svojho života prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc., vynikajúci vedec, organizátor a učiteľ.

Prednáška: Introduction to Data Analysis in Geosciences 24. 03. 2022

24.03.2022 o 15:00 hod. miestnosť AMOS, Prednášajúci: Liubomyr Gavryliv, PhD.

Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied23. 03. 2022

23.03.2022 od 15:00 do 17:30 hod. online

Prednáška "O rastlinách Brazílie veselo aj smutne"23. 03. 2022

v stredu 23.03.2022 o 13:00 hod. v miestnosti AMOS na Prirodovedeckej fakulte UK.

International Spring Environmental School22. 03. 2022

When? 22-24 March 2022 Where? Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

Prednáška Od epigenetiky až k ľudským ochoreniam 21. 03. 2022

21.03.2022 o 15:00 hod. online

Kontinuálna zbierka materiálnej pomoci pre Ukrajinu na PriF...21. 03. 2022

Zbierka materiálnej pomoci v spolupráci so Slovenským červeným krížom