Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ na ak.r.2019/202022. 11. 2018

Prihlasovanie na mobilitu stáž a absolventskú stáž prebieha naďalej v papierovej forme; záujemcovia svoje prihlášky spolu s prílohami odovzdajú do 28.02.2019...

2018/11/16-18 VÝSTUP NA ĎUMBIER - Stopa Vlada Šťastného16. 11. 2018

Termín: 16.-18. november 2018 Organizuje: Katedra telesnej výchovy, Vedúci: Mgr. Martin Mokošák, PhD.

Odkazy osobností Prírodovedeckej fakulty UK10. 11. 2018

Osobnosti zo všetkých sekcií v krátkych video-prezentáciách predstavujú seba, štúdium a výskum na fakulte.

2018/10/26 Prednáška a vernisáž výstavy ku knihe Visual...26. 10. 2018

v piatok 26.10.2018 o 10:00 hod. v prezentačnom centre AMOS na PriF UK. Kniha: Obrazový pruvodce anatomii rostlín. Prednášajúcim je Prof. RNDr. Alexander Lux,...

Recyklovanie batérií na PriF UK15. 10. 2018

Na našich chodbách pribudli nové nádoby na recyklovanie použitých batérií a malých akumulátorov.

2018/10/08 OCHUTNAJ SVET! Štipendiá do všetkých krajín sveta08. 10. 2018

Kedy: 8. októbra (pondelok) 2018 od 13.30 do 15.30 hod. Kde: vstupná hala PRIF UK, Mlynská Dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava,

2018/10/03 Agrofilm 2018 premietanie dokumentárnych filmov...03. 10. 2018

Kedy: 03.10.2018 od 9:00 do 16:30 hod. Kde: miestnosť AMOS http://www.agrofilm.sk

Odborové motivačné štipendiá20. 09. 2018

Termín na odovzdanie žiadosti spolu s prílohami: do 10.októbra 2018 /pavilón CH1-107; K.Miličková/

Rozvrhy na zimný semester18. 09. 2018

Rozvrhy a zoznamy študentov na zimný semester 2018/2019

2018/09/12-14 Genetická konferencia12. 09. 2018

Genetická spoločnosť Gregora Mendela organizuje pri príležitosti 50. výročia založenia katedry genetiky PriF UK Genetickú konferenciu, ktorá sa uskutoční...

Slovak language course for foreign doctoral students 11. 09. 2018

Length of the course: September – December 2018, twice a week for 60 minutes. A Slovak language course, during which the participants will learn the very...

Harmonogram zápisov doktorandov04. 09. 2018

Harmonogram zápisov študentov doktorandského štúdia v akademickom roku 2018/2019 Termín: 4.-12.septembra 2018

Zápis študentov do 1.ročníka Bc. štúdia03. 09. 2018

Zápis študentov do 1.ročníka Bc. štúdia sa koná 3.-6.septembra 2018 [wordovský súbor .doc]

Zápisy do vyšších ročníkov Bc. a Mgr.20. 08. 2018

Harmonogram uzatvárania ročníkov a zápis študentov do 2. a 3. (4.*) roč. Bc. a 2. (3.*) roč. Mgr. v AR 2018/2019 Termín: od 20.08. do 20.09.2018

Propagačné video Prírodovedeckej fakulty UK02. 08. 2018

Ponúkame štúdium odborov biológia, environmentalistika, geografia, geológia, chémia, učiteľstvo a programy v anglickom jazyku.