Pozvánka na ŠVK 2023


Na "eŠVK 2023" budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty, cena rektora UK, ale aj množstvo iných ocenení.

Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.

Príspevky prechádzajú recenzným konaním cez webové rozhranie. Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.
Poprosím Vás o rozšírenie tejto informácie medzi Vašich študentov.

Registrácia prihlášok a príspevkov bude prebiehať do 22.03.2023.

Viac informácií na: http://fns.uniba.sk/svk
Navštíviť nás môžete aj na: http://www.facebook.com/svkprifuk

S úctou a prianím pekného dňa,

RNDr. Mária Chovancová, PhD.
predsedníčka OV ŠVK PriF UK

Informácie v súvislosti s rekonštrukciou budovy

Na základe rozsiahlych rekonštrukčných prác prebiehajúcich naprieč celou budovou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, bude eŠVK 2023 z bezpečnostných a aj kapacitných dôvodov prebiehať online formou cez platformu MS Teams.   

Ďakujeme za pochopenie a v prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť. 

RNDr. Mária Chovancová, PhD. 
predsedníčka OV ŠVK