Aktuality

Prednáška Aj vaše bunky sú v strese25. 04. 2022

25.4.2022 o 15:00 hod. online MS Teams

Návrhy kandidátov na voľby dekana PriF UK22. 04. 2022

Navrhovanie kandidátov na dekana: do 22. 4. 2022 do 12.00 hod. Akademický senát PriF UK vyhlasuje voľby kandidáta na dekana PriF UK na funkčné obdobie 1.2.2023...

Vyšlo nové číslo časopisu Naša univerzita22. 04. 2022

Časopis Univerzity Komenského v Bratislave

Deň Zeme22. 04. 2022

22.apríla 2022

Opustili nás21. 04. 2022

Prof. RNDr. Peter Ševčík, DrSc.,

Prednáška: Geopark Malé Karpaty20. 04. 2022

20.04.2022 od 15:00 do 17:30 hod. online aj prezenčne

Vedecká konferencia GEOCHÉMIA 202114. 04. 2022

Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje už niekoľko rokov v rámci národného projektu INFOAKTIVITY zaujímavé informačné aktivity o environmentálnych...

1. miesto v medicínsko-technologických projektoch v Lifbee...14. 04. 2022

Michal Paulovič, študent prvého ročníka PriF UK UK v odbore Medicínska biológia, pôsobí v tíme, ktorý vyhral 1. miesto v medicínsko-technologických projektoch...

Výroba a vyvesovanie vtáčích búdok 14. 04. 2022

Cieľom rozvešania vtáčích búdok v okolí PriF UK a Matematicko-fyzikálnej fakulty UK bolo zvýšiť dostupnosť miest na hniezdenia pre dutinové hniezdiče v okolí...

Ocenenia rektora UK - Medzinárodný deň študentstva12. 04. 2022

Ceny prevzali RNDr. Tomáš Szemes, PhD. - doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD. - Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD. - RNDr. Regína Sepšiová, PhD. - Mgr. Henrieta...

Prednáška Bontón v našich génoch11. 04. 2022

11.04.2022 o 15:00 online

Odborná zahraničná prax pre študentov29. 03. 2022

Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny ponúka študentom PRIF UK možnosť absolvovať odbornú zahraničnú prax v Nemecku a Poľsku.

Prednáška Od populačnej genetiky k archeológii, alebo o...28. 03. 2022

28.03.2022 o 15:00 hod. online

Opustili nás28. 03. 2022

28. marca 2022 umrel v 88. roku svojho života prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc., vynikajúci vedec, organizátor a učiteľ.

Prednáška: Introduction to Data Analysis in Geosciences 24. 03. 2022

24.03.2022 o 15:00 hod. miestnosť AMOS, Prednášajúci: Liubomyr Gavryliv, PhD.