Aktuality

Voľby do študentskej časti AS PriF UK10. 05. 2023

Všeobecné voľby do študentskej časti AS PriF UK sa budú konať v dňoch 10.05. a 11.05. 2023 vo vstupnej hale CH‐1 v čase od 9.00 do 13.00 hod.

Prednáška v rámci seminárov Katedry fyzikálnej a...05. 05. 2023

Date: Friday, May 5, 2023, 13:30 Place: AMOS, B-1 313, PriF UK, Exploring Reaction Mechanisms of Metalloproteins by Correlating Theory and Experiment

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK27. 04. 2023

27.04.2023 o 13:00 hodine online

Volby do zamestnaneckej časti AS PriF UK27. 04. 2023

Akademický senát PriF UK vyhlasuje všeobecné (riadne) voľby do zamestnaneckej časti AS PriF UK na funkčné obdobie od 23.05.2023 do 22.05.2027.

Študentská vedecká konferencia26. 04. 2023

26.04.2023 online

Zasadnutie Legislatívnej komisie Akademického senátu PriF UK25. 04. 2023

25.04.2023 o 17:00 hodine online

LAM Seminár "Elektrochemické senzory"21. 04. 2023

21.4.2023 o 10:00 hod. v Prezentačnom centre AMOS PriF UK (miestnosť B1-313)

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK21. 04. 2023

21.04.2023 o 9:00 hodine online

Medzinárodná konferencia mladých geológov (ICYG) 20. 04. 2023

20.-22.4.2023 v Smoleniciach

Prednáška Plesá ako svedkovia zmien tatranskej prírody19. 04. 2023

19.4.2023 15:00 – 17:30 hod. prezenčne (miestnosť B1 – AMOS) aj online

Konferencia Svahové deformace a pseudokras 202319. 04. 2023

19.–21.4.2023 Banská Štiavnica

PhD workshop Chromatín a bunkové delenie14. 04. 2023

14. apríla 2023 (piatok) od 9:30 v miestnosti B1-501, PriF UK

Prednáška Plasty a životné prostredie, ich minulosť,...12. 04. 2023

12.04.2023 14:00 hod. online prednáška cez MS Teams

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK31. 03. 2023

31.03.2023 o 9:00 hodine v miestnosti CH1-1

Diskusia Umelá inteligencia a univerzitné vzdelávanie:...30. 03. 2023

30.03.2023 o 16:00 v posluchárni C FMFI UK aj online