Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Naša absolventka v rozhovore pre Chemistry World28. 06. 2018

Prestížny Chemistry World, časopis Royal Society of Chemistry, urobil rozhovor s našou absolventkou Martinou Hestericovou.

Dekan ocenil výnimočné výstupy doktorandov22. 06. 2018

Dekan Prírodovedeckej fakulty UK na zasadnutí Vedeckej rady dňa 22.6. 2018 ocenil výnimočné vedecké výstupy doktorandov.

Docent Ferák ocenený Veľkou zlatou medailou22. 06. 2018

Dňa 22.06.2018 na zasadnutí Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty udelil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského...

2018/06/08 Splav Malého Dunaja pre zamestnancov PRIF UK08. 06. 2018

8.júna 2018 zraz o 8:00 hod v Lodenici UK v Karloveskej zátoke (vedľa Švédskych domkov) Organizuje: Katedra telesnej výchovy

S očistením toxických území môžu pomôcť rastliny01. 06. 2018

Kremík predstavuje pre rastliny ochranu voči pôsobeniu stresu napríklad aj z prítomnosti ťažkých kovov v pôde. Touto témou, ako aj ďalšími z oblasti očistenia...

2018/06/01 Športový deň pre zamestnancov fakulty01. 06. 2018

v piatok 1.6.2018 od 9:00 hod. v športovom areáli Slávia Agrofert v Petržalke na Májovej ul. /za Ekonomickou univerzitou/. Organizuje: Katedra telesnej výchovy

2018/05/29 Biomedicína "Life Science Innovation Day"29. 05. 2018

29. máj 2018, Vedecký park UK. Ide o konferenciu, výstavu a networking, ktorý sa zameriava na podporu aplikovaného výskumu v biomedicíne, najmä na včasnú,...

Prof. Fendeková spoluautorkou top citovaného príspevku10. 05. 2018

Prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. z Katedry hydrogeológie dosiahla významný publikačný úspech a potvrdila, že pracovníci fakulty nielenže publikujú v tých...

2018/04/27 DNA Day (65. výročie objavu štruktúry DNA)27. 04. 2018

27.apríla 2018 od 9:00 do 15:00 hod., PriF UK, pavilón B1. Organizujú Katedry genetiky a biochémie PriF UK spolu s Ústavom lekárskej biomedicíny LF UK a s...

Publikácia o demografickom vývoji26. 04. 2018

Katedra humánnej geografie a demografie PriF UK a Výskumné demografické centrum pri Infostate vydali publikáciu o doterajšom a budúcom vývoji (až do roku 2035)...

2018/04/25 Študentská vedecká konferencia25. 04. 2018

Termín: 25. apríla 2018 Registrácia prihlášok a príspevkov do 23.03.2018 Študenti bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia (bez...

2018/04/10 Chemická show 10. 04. 2018

10.04.2018 o 17:00 hod. v miestnosti CH1-1 PriF UK; Organizuje katedra didaktiky prirodných vied, psychológie a pedagogicky PriF UK

2018/04/10-11 Prírodovedecká kvapka krvi10. 04. 2018

10.-11.apríla 2018 od 8 do 11 hod. miestnosť B1-322 CPS+; Organizuje: Študentská komora Akademického senátu. Akcia je spojená s biologickými meraniami, ktoré...

Hmyzí hotel v rámci Komunitnej záhrady PriF UK23. 03. 2018

Fotogaléria z budovania hmyzieho hotela

2018/03/21-25 Festival HORY A MESTO21. 03. 2018

Devätnásty ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva sa uskutoční od 21. do 25. marca 2018 v nových priestoroch – v Bory Mall s kinami...