Aktuality

Prezentácia spoločnosti MGP, spol. s r.o.24. 10. 2023

Prezentácia prístrojového vybavenia, chemikálií a spotrebného materiálu sa uskutoční v utorok 24.októbra 2023 od 8:30 do 15:00 vo vestibule Prírodovedeckej...

doc. RNDr. Michal Šujan, PhD. - ESET Science Award 202319. 10. 2023

Finalista kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov. Je odborníkom v oblasti procesov sedimentácie hornín a využitia kozmogénnych nuklidov na určovanie...

Cena profesorovi Miroslavovi Bielikovi19. 10. 2023

Cenu za celoživotné dielo v oblasti vedy v roku 2023 udelil Literárny fond profesorovi Miroslavovi Bielikovi za významný prínos v oblasti vied o neživej...

Prednáška Carbohydrate Synthesis for Solving Biological...17. 10. 2023

17. októbra 2023 14:00 hod. prezenčná prednáška na Chemickom ústave SAV, online prenos cez platformu ZOOM

Voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského17. 10. 2023

Termín a miesto konania volieb do AS UK sa stanovuje na 17.10.2023 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 do 14.00 hod., a to pre oba volebné okrsky...

doc. RNDr. Eva Rajčáková, PhD.12. 10. 2023

Dňa 6. 10. 2023 nás náhle opustila doc. RNDr. Eva Rajčáková, PhD., odborníčka na regionálny rozvoj, regionálnu politiku a plánovanie, naša kolegyňa a priateľka.

Súťaž s environmentálnou tematikou10. 10. 2023

je určená pre študentov vysokých škôl na území Slovenskej republiky.

Agrofilm 202304. 10. 2023

V dňoch 2.-7.10.2023 sa uskutoční 39. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Agrofilm 2023. V stredu a vo štvrtok (4. a 5.10.2023) budete mať...

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK29. 09. 2023

dňa 29.09.2023 o 9:00 hodine v miestnosti CH1-3

Druhý francúzsko-slovenský workshop22. 09. 2023

v piatok 22.09.2023 od 9 hod. Kde: v CPS+ conference room (B1-322) Workshop on Solar-active nanostructuired materials for innovative remediation of water...

Geovedy v SNM – Prírodovednom múzeu v Bratislave20. 09. 2023

20.09.2023 15:00 – 17:00 h. SNM – Prírodovedné múzeum Vajanského nábrežie 2, Bratislava-Staré Mesto, Objavovňa na 3. poschodí

Športový deň PRIF UK14. 09. 2023

Vzhľadom na nepriaznivú štvrtkovú predpoveď počasia, sme nútení Športový deň presunúť na iný termín. O novom termíne Vás budeme včas informovať.

prof. Ing. Dušan Velič, DrSc.31. 07. 2023

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o náhlej a tragickej smrti prof. Ing. Dušana Veliča, DrSc.

Najdiplomovka 202326. 07. 2023

17. ročník súťaže NAJDIPLOMOVKA 2023, ktorá je určená pre absolventov vysokých škôl a ich fakulty. Organizuje Slovnaft.

Súčasné problémy vo vyučovaní chémie03. 07. 2023

3. júl 2023 8:30 hod. pavilón CH2, miestnosť 201, PriF UK