Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK04. 12. 2020

dňa 4.12.2020 o 9:00 hodine dištančnou formou na platforme MS Teams

Publikácia Mitochondria and Anaerobic Energy Metabolism in...03. 12. 2020

Autori: William F. Martin, Aloysius G. M. Tielens, Marek Mentel (Katedra biochémie)

Časopis Naša univerzita (november-december 2020)01. 12. 2020

Naša univerzita je najstarší univerzitný časopis na Slovensku. Venuje sa dianiu na Univerzite Komenského.

Akreditácia fakulty01. 12. 2020

Zoznam študijných programov

Zápal prínosových dutín.28. 11. 2020

Objektívom jav zachytila antropologička z Prírodovedeckej fakulty UK - RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.

Atlas zmeny klímy v Bratislave28. 11. 2020

Útvar hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. Spoluautor: Doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.,...

Prednáška: Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný?26. 11. 2020

26. novembra 2020 o 17:00 hod. online, Prednášajúci: Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. Katedra mineralógie a petrológie

Poloha Bratislavy mesto predurčovala na veľké veci18. 11. 2020

Pavol Korec, sociálno-ekonomický geograf, Prírodovedecká fakulta UK. Zdroj: časopis Naša univerzita

Študentská vedecká konferencia18. 11. 2020

v stredu 18. novembra 2020 on-line MS Teams

Týždeň vedy a techniky10. 11. 2020

Online prednášky učiteľov PriF UK pre verejnosť v rámci Týždňa vedy a techniky 10. – 13.11.2020

Fotogaléria Svet očami anorganického chemika09. 11. 2020

Autorom fotogalérie je prof. Karol Jesenák. Fotogaléria je určená študentom, ale aj laickej a odbornej verejnosti. Obsahuje obrázky týkajúce sa niektorých...

Spoločné vyhlásenie Akademického senátu PriF UK a vedenia...09. 10. 2020

Akademický senát PriF UK a vedenie PriF UK podporujú vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 6. 10. 2020, vyjadrujúce rozhodný nesúhlas s...

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK09. 10. 2020

dňa 9. 10. 2020 o 9:00 hodine v posluchárni CH1-1

Vedec skúmal gény zodpovedné za nové štruktúry v evolúcii...08. 10. 2020

Evolúcia druhov prináša mnoho noviniek v oblasti ich morfológie. Na príklade embryonálneho vývinu buniek stavovcov vedci detailne opísali, ako sa na...

PriF UK - náhradný domov pre opustené dážďovníky07. 10. 2020

Tento rok bolo na budove PriF UK zaznamenaných 11 aktívnych hniezd dážďovníka so 17-timi mláďatami.