Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Odkazy osobností Prírodovedeckej fakulty UK10. 11. 2018

Osobnosti zo všetkých sekcií v krátkych video-prezentáciách predstavujú seba, štúdium a výskum na fakulte.

Recyklovanie batérií na PriF UK15. 10. 2018

Na našich chodbách pribudli nové nádoby na recyklovanie použitých batérií a malých akumulátorov.

2018/09/12-14 Genetická konferencia12. 09. 2018

Genetická spoločnosť Gregora Mendela organizuje pri príležitosti 50. výročia založenia katedry genetiky PriF UK Genetickú konferenciu, ktorá sa uskutoční...

Propagačné video Prírodovedeckej fakulty UK02. 08. 2018

Ponúkame štúdium odborov biológia, environmentalistika, geografia, geológia, chémia, učiteľstvo a programy v anglickom jazyku.

Medzinárodná chemická olympiáda19. 07. 2018

Slávnostné otvorenie 50. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO) sa uskutočnilo v piatok 20. júla 2018 v Starej tržnici v Bratislave. Od roku 1968 sa...

Naša absolventka v rozhovore pre Chemistry World28. 06. 2018

Prestížny Chemistry World, časopis Royal Society of Chemistry, urobil rozhovor s našou absolventkou Martinou Hestericovou.

Dekan ocenil výnimočné výstupy doktorandov22. 06. 2018

Dekan Prírodovedeckej fakulty UK na zasadnutí Vedeckej rady dňa 22.6. 2018 ocenil výnimočné vedecké výstupy doktorandov.

Docent Ferák ocenený Veľkou zlatou medailou22. 06. 2018

Dňa 22.06.2018 na zasadnutí Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty udelil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského...

2018/06/08 Splav Malého Dunaja pre zamestnancov PRIF UK08. 06. 2018

8.júna 2018 zraz o 8:00 hod v Lodenici UK v Karloveskej zátoke (vedľa Švédskych domkov) Organizuje: Katedra telesnej výchovy

S očistením toxických území môžu pomôcť rastliny01. 06. 2018

Kremík predstavuje pre rastliny ochranu voči pôsobeniu stresu napríklad aj z prítomnosti ťažkých kovov v pôde. Touto témou, ako aj ďalšími z oblasti očistenia...

2018/06/01 Športový deň pre zamestnancov fakulty01. 06. 2018

v piatok 1.6.2018 od 9:00 hod. v športovom areáli Slávia Agrofert v Petržalke na Májovej ul. /za Ekonomickou univerzitou/. Organizuje: Katedra telesnej výchovy

2018/05/29 Biomedicína "Life Science Innovation Day"29. 05. 2018

29. máj 2018, Vedecký park UK. Ide o konferenciu, výstavu a networking, ktorý sa zameriava na podporu aplikovaného výskumu v biomedicíne, najmä na včasnú,...

Prof. Fendeková spoluautorkou top citovaného príspevku10. 05. 2018

Prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. z Katedry hydrogeológie dosiahla významný publikačný úspech a potvrdila, že pracovníci fakulty nielenže publikujú v tých...

2018/04/27 DNA Day (65. výročie objavu štruktúry DNA)27. 04. 2018

27.apríla 2018 od 9:00 do 15:00 hod., PriF UK, pavilón B1. Organizujú Katedry genetiky a biochémie PriF UK spolu s Ústavom lekárskej biomedicíny LF UK a s...

Publikácia o demografickom vývoji26. 04. 2018

Katedra humánnej geografie a demografie PriF UK a Výskumné demografické centrum pri Infostate vydali publikáciu o doterajšom a budúcom vývoji (až do roku 2035)...