Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Terénny výskum Severné Macedónsko a Albánsko10. 09. 2019

Sústredili sme sa na vzorkovanie skokanov, užoviek a vzácneho endemického druhu vretenice Vipera graeca. Fauna šťúrikov Macedónska a Albánska je viac-menej...

UK navštívi nositeľ Nobelovej ceny za chémiu profesor Ben...09. 09. 2019

V dňoch 9.-10. septembra 2019 navštívi Slovensko nositeľ Nobelovej ceny Ben Feringa z Univerzity v Groningene, ktorý sa špecializuje na molekulárne...

Deň otvorených dverí Rádia Regina07. 09. 2019

Súčasťou celodenného programu bola aj propagácia 2 prírodovedných odborov analytickej chémie a mineralógie.

Dr. Daniel Jablonski, Katedra zoológie PriF UK05. 09. 2019

5.-20.9.2019 Fotografická výstava „Ľudia a kultúra Albánska“

Harmonogram zápisov doktorandov02. 09. 2019

2.-9.septembra 2019 Harmonogram zápisov študentov doktorandského štúdia v akedemickom roku 2019/2020

Prieskum a sanácie environmentálnych záťaží 27. 08. 2019

Exkurzia pre študentov environmentalistiky, geológie a biológie PriF UK; 3. až 7. júna 2019

Týždeň prírody 201920. 08. 2019

Aj tento rok sa na fakulte uskutočnila letná škola pre deti zamestnancov

Na našich chodbách pribudli nové nádoby na separovanie...15. 08. 2019

Nové nádoby/koše nájdete v pavilóne B1 podlažie 0 pri prezentačnom centre AMOS, a v tom istom pavilóne pri vstupe do pavilónu G podlažie -1.

Prednáška Properties of proteins and nano materials...02. 08. 2019

Prednáška Dr. Fedorova sa uskutočnila dňa 2.8.2019. Prednáška bola orientovaná na širšiu vedeckú komunitu z oblasti výskumu štruktúry a funkcie proteínov,...

Prieskum vegetácie ovocných sadov01. 08. 2019

Počas mája a júna 2019 uskutočnili pracovníci Katedry krajinnej ekológie z Environmentálnej sekcie PriF UK prieskum vegetácie ovocných sadov a ich manažmentu v...

Z pracovne dekana01. 08. 2019

Čo rieši dekan a vedenie fakulty?

Excelentné štúdium01. 08. 2019

Ponúkame štúdium odborov biológia, environmentalistika, geografia, geológia, chémia, učiteľstvo a programy v anglickom jazyku.

Saga pedo na Devínskej Kobyle01. 08. 2019

V rámci terénneho výskumu sa dr. Zvaríkovej a prof. Prokopovi z Katedry environmentálnej ekológie podarilo pozorovať tri samice tohto druhu na 1 m2 bylinnej...

O nás a s nami 01. 08. 2019

Články a rozhovory v médiách

Uskutočnilo sa prvé letné sústredenie pre stredoškolákov...01. 07. 2019

V dňoch 1. – 4. júla 2019 sa na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK) prvýkrát uskutočnilo letné sústredenie pre stredoškolákov so záujmom o chémiu CHEMoUK.