Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Výstava fotografií o Bulharsku21. 02. 2019

Autor fotiek prof. RNDr. Jordan Kolarov, DrSc.

Periodická tabuľka chemických prvkov02. 02. 2019

Rok 2019 sa pre IUPAC (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie) a všetkých chemikov nesie v znamení dvoch výročí: 100 rokov od založenia IUPAC a 150...

PriF UK má od 1. februára 2019 nového dekana.01. 02. 2019

Fakultu v nasledujúcich štyroch rokoch povedie prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

2019/01/26 Sčítanie orliakov morských na Dunaji 26. 01. 2019

V sobotu 26. januára 2019 sa uskutoční ďalší ročník sčítania zimujúcej populácie orliaka morského na Dunaji. Kontakt na organizátora dr. M. Bohuša...

2019/01/24 Exkurzia Ekosystémy Zeme 201924. 01. 2019

Ekvádor - Ekosystémy tropickej Ameriky. Termín 24. január – 14. február 2019. Organizuje Katedra ekológie

2019/01/23 Stolnotenisový turnaj o pohár dekana PRIF UK 201923. 01. 2019

23.1.2019 (streda) od 9:00 – 13:00 hod. v priestoroch telocvične v Mlynskej doline (Internát „Štúrak“ , vedľa klubu UNIQUE). Organizátor: Katedry telesnej...

Vianočný pozdrav rektora Univerzity Komenského v Bratislave18. 12. 2018

VIANOCE – čarovné slovo vyvolávajúce a symbolizujúce pocit dobra, pokoja, rodinnej spolupatričnosti, spokojnosti a pohody. Vianočné chvíle sú tiež vítanou...

Slávnostné udeľovanie Štipendia a Ceny Dr. Ludmily...10. 12. 2018

Cenu dr. Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2018 získala Mgr. Katarína Boďová, PhD. (z FMFI) za prvoautorskú publikáciu v časopise Genetics, kombinujúcu...

2018/11/16-18 VÝSTUP NA ĎUMBIER - Stopa Vlada Šťastného16. 11. 2018

Termín: 16.-18. november 2018 Organizuje: Katedra telesnej výchovy, Vedúci: Mgr. Martin Mokošák, PhD.

Odkazy osobností Prírodovedeckej fakulty UK10. 11. 2018

Osobnosti zo všetkých sekcií v krátkych video-prezentáciách predstavujú seba, štúdium a výskum na fakulte.

Recyklovanie batérií na PriF UK15. 10. 2018

Na našich chodbách pribudli nové nádoby na recyklovanie použitých batérií a malých akumulátorov.

2018/09/12-14 Genetická konferencia12. 09. 2018

Genetická spoločnosť Gregora Mendela organizuje pri príležitosti 50. výročia založenia katedry genetiky PriF UK Genetickú konferenciu, ktorá sa uskutoční...

Propagačné video Prírodovedeckej fakulty UK02. 08. 2018

Ponúkame štúdium odborov biológia, environmentalistika, geografia, geológia, chémia, učiteľstvo a programy v anglickom jazyku.

Medzinárodná chemická olympiáda19. 07. 2018

Slávnostné otvorenie 50. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO) sa uskutočnilo v piatok 20. júla 2018 v Starej tržnici v Bratislave. Od roku 1968 sa...