Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Cena a Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

Fond dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

a občianske združenie Natura

v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave

vyhlasujú

5. ročník súťaže o Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej 

4. ročník súťaže o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach

http://www.naturaoz.org/LSR.html

http://www.naturaoz.org/CenaLSR.html

http://www.naturaoz.org/StipendiumLSR.html

Termíny

Termín na podávanie nominácií na Cenu a žiadostí o Štipendium je 30. november 2020.

Slávnostný ceremoniál sa uskutoční v polovici decembra 2020 v Prezentačnom centre AMOS.

Upozorňujeme, že tento rok je okrem pobytu v zahraničnom laboratóriu možné žiadať o štipendium na podporu účasti na zahraničnej konferencii, alebo workshope.

Prosíme, rozšírte informáciu aj medzi kolegami.

Tešíme sa na Vaše návrhy.

Kontaktná osoba

prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.

lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Predchádzajúce ročníky

16.12.2019 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr.Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2019 

10.12.2018 Fotogaléria

18.12.2017 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr.Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2017 

18.12.2017 Fotogaléria 

Autor fotky Ing. Martin Petrík
Centrum informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave