Cena a Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

Cena a štipendium v oblasti genetiky

Fond dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej (LSR)

a občianske združenie Natura

v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave

Vyhlasujú

8. ročník súťaže o Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej 

7. ročník súťaže o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej.

Upozorňujeme, že aj tento rok je okrem pobytu v zahraničnom laboratóriu možné žiadať o štipendium na podporu účasti na zahraničnej konferencii, alebo workshope.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach

http://www.naturaoz.org/LSR.html

http://www.naturaoz.org/CenaLSR.html

http://www.naturaoz.org/StipendiumLSR.html

Termín

Termín na podávanie nominácií na Cenu a žiadostí o Štipendium je 30. november 2023.
Tešíme sa na Vaše návrhy.

Slávnostný ceremoniál sa uskutoční 11. decembra 2023 o 17 hod. v miestnosti CH1-2 PriF UK

Program

1. Otvorenie
2. Prezentácia výsledkov získaných držiteľmi Štipendia za rok 2022
3. Predstavenie držiteľov Štipendia dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2022
4. Udelenie Ceny dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2023
5. Prednáška laureáta/laureátky Ceny dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej
6. Diskusia

Prosíme, rozšírte informáciu aj medzi kolegami.

Kontaktná osoba

prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. , email : lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Predchádzajúce ročníky

06.12.2022 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr.Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2022

07.12.2021 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr.Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2021

15.12.2020 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr.Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2020

16.12.2019 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr.Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2019 

10.12.2018 Fotogaléria

18.12.2017 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr.Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2017 

18.12.2017 Fotogaléria 

Autor fotky Ing. Martin Petrík
Centrum informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave