Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Cena a Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

Fond dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

a občianske združenie Natura

v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave

vyhlasujú

2. ročník súťaže o Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej  

1. ročník súťaže o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach

http://www.naturaoz.org/LSR.html

http://www.naturaoz.org/CenaLSR.html

http://www.naturaoz.org/StipendiumLSR.html

Uzávierka: 11.11.2017

18.12.2017 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr.Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2017 

Fotogaléria 

Kontaktná osoba

prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.

lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK