2018/12/10 Slávnostné udeľovanie Štipendia a Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za genetiku

10.12.2018 od 16:00 hod. v Prezentačnom centre AMOS

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta

Vás pozýva na slávnostné udeľovanie
Štipendia a Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej
za rok 2018

ktoré sa uskutoční 10. decembra 2018 od 16:00 hod.
v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej fakulty UK
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, pavilón B-1

Program:

1. Otvorenie
2. Predstavenie držiteľov Štipendia dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej
3. Udelenie Ceny dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2018
4. Prednáška laureáta/ky Ceny dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej
5. Diskusia

Zoznam ocenených

Zoznam ocenených [.pdf] - prezentácia profesora Ľubomíra Tomášku

Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej v roku 2018 ovládli matematici

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
udeľuje Cenu dr. Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2018
Mgr. Kataríne Boďovej, PhD.
za prvoautorskú publikáciu v časopise Genetics,
kombinujúcu genetické, evolučno-biologické a matematické analýzy
na vysvetlenie mechanizmov, ktoré zabraňujú samooplodneniu rastlín
a ktoré vedú k vzniku génov zúčastnených v rozpoznávaní vlastných pohlavných buniek
a zabraňujúcich príbuzenskému kríženiu.

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší

Z ľavej strany

  • doc. Milan Trizna (dekan PriF UK),
  • Mgr. Katarína Boďová, PhD. (laureátka Ceny za rok 2018, FMFI UK)
  • Ing. Peter Robl (zástupca sponzora Ceny Ing. Viliama Sedlára)


[.jpg1]   [.jpg2] Laureátka Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej Dr. Katarína Boďová z FMFI UK

Autor fotiek: Ing. Martin Petrík, CIT UK, m.petrikuniba.sk  Zdroj

Ďalšie fotky z podujatia