Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2017/12/18 Fotogaléria

Štipendium a cena Dr. Ludmily Sedlárovej - Rabanovej - vyhlásenie súťaže

Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr. Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2017

Zoznam ocenených [.pdf] - prezentácia profesora Ľubomíra Tomášku

Laureátom ceny sa stal doc. Dr.rer.nat. Peter Vďačný, PhD. (katedra zoológie PriF UK).

Informácia o podujatí na rektorátnej webovej stránke Univerzity Komenského

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší, potom stlačte šípku doprava a prejdete na ďalšiu fotku.

Prezentácia Laboratória dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

Autor fotiek: Stanislav Griguš, Rektorát Univerzity Komenského
stanislav.grigus @ gmail.com