Ľubomír Tomáška

Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.

email: lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Cena a štipendium Dr. Ľudmily Sedlárovej - Rabanovej v oblasti genetiky

Fotogaléria

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší. Potom šípkou vpravo môžete prejsť na ďalšiu fotku.

<output>Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.</output>


10.12.2018, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Autor fotiek: Ing. Martin Petrík, CIT UK, m.petrikuniba.sk
CIT UK = Centrum informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave
Zdroj: https://photos.app.goo.gl/u37UD2mwp1bGzPu59