Silvia Schmidtová

Ing. Silvia Schmidtová

Ústav experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV

silvia.schmidtovasavba.sk

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
udelil dňa 18.12.2017
Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2017
Ing. Silvii Schmidtovej
na zahraničný študijný pobyt na Department of Pathology,
Erasmus Medical Center, Rotterdam, Holandsko

Trojmesačný pobyt na Department of Pathology, Erasmus Medical Center Rotterdame v laboratóriu prof. Looijenga jej pomôže získať cenné výsledky pre svoj výskum bunkových línií rezistentných voči cisplatine, ako aj získať experimentálne zručnosti, ktoré bude môcť využiť jej domovské laboratórium.

Fotografie

z prezentácie výsledkov štipendia

10.12.2018, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší. Potom šípkou vpravo môžete prejsť na ďalšiu fotku.


10.12.2018, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Autor fotiek: Ing. Martin Petrík, CIT UK, m.petrikuniba.sk
CIT UK = Centrum informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave
Zdroj: https://photos.app.goo.gl/u37UD2mwp1bGzPu59