2020 Cena a Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

Fond dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

a občianske združenie Natura

v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave

Pozývame

Vás na odovzdávanie Ceny a Štipendií dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2020,

ktoré sa uskutoční v utorok 15.12.2020 o 17:00 online na linke:

https://meet.google.com/yry-jkre-shm

Súčasťou akcie bude aj prednáška laureáta/laureátky Ceny za výnimočnú publikáciu z roku 2020.

Vyhlasujú

5. ročník súťaže o Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej 

4. ročník súťaže o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach

http://www.naturaoz.org/LSR.html

http://www.naturaoz.org/CenaLSR.html

http://www.naturaoz.org/StipendiumLSR.html

Termín

Termín na podávanie nominácií na Cenu a žiadostí o Štipendium je 30. november 2020.

Upozorňujeme, že tento rok je okrem pobytu v zahraničnom laboratóriu možné žiadať o štipendium na podporu účasti na zahraničnej konferencii, alebo workshope.

Prosíme, rozšírte informáciu aj medzi kolegami.

Tešíme sa na Vaše návrhy.

Kontaktná osoba

prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. , email : lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Predchádzajúce ročníky

16.12.2019 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr.Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2019 

10.12.2018 Fotogaléria

18.12.2017 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr.Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2017 

18.12.2017 Fotogaléria 

Autor fotky Ing. Martin Petrík
Centrum informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave