Boli udelené Ceny a Štipendiá dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2022

Laureátom hlavnej Ceny dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej (LSR) za rok 2022 sa stal Mgr. Miroslav Baláž, PhD. z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.

Špeciálne ceny LSR pre mladých vedeckých pracovníkov získali Mgr. Andrea Cillingová, PhD. (Katedra biochémie PriF UK) a Mgr. Verona Buociková, PhD. (Ústav experimentálnej onkológie, BMC SAV, v. v. i.). Držiteľmi štipendií sú Mgr. Eva Kocianová (Virologický ústav, BMC SAV, v. v. i.), Mgr. Nina Mayerová (Katedra genetiky PriF UK) a Mgr. Daniel Eliaš (Katedra mikrobiológie a virológie PriF UK).

Viac informácií: http://www.naturaoz.org/laureat2022.html

 

Držiteľ Ceny LSR za rok 2022 Mgr. Miroslav Baláž, PhD. z Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.

Foto: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV, v. v. i.