2019 Cena a Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

Fond dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

a občianske združenie Natura

v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave

vyhlasujú

4. ročník súťaže o Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej 

3. ročník súťaže o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach

http://www.naturaoz.org/LSR.html

http://www.naturaoz.org/CenaLSR.html

http://www.naturaoz.org/StipendiumLSR.html

Termíny

Termín na podávanie nominácií na Cenu a žiadostí o Štipendium je 30. november 2019.

Slávnostný ceremoniál sa uskutoční 16. decembra 2019 od 16:00 v Prezentačnom centre AMOS.

Laureát Ceny

Laureátom Ceny dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2019 sa stal dr. Adam Tomašových z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Viac informacií nájdete na: http://www.naturaoz.org/laureat2019.html

Laureát dr. Adam Tomašových (uprostred) s dekanom PriF UK prof. Petrom Fedorom (vpravo) a zástupcom sponzora Ceny Mgr. Petrom Roblom (vľavo).

Foto: Vladimír Kuric, Univerzita Komenského v Bratislave

Kontaktná osoba

prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.

lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Predchádzajúce ročníky

10.12.2018 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr.Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2018 

10.12.2018 Fotogaléria

18.12.2017 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr.Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2017 

18.12.2017 Fotogaléria 

Autor fotky Ing. Martin Petrík, , m.petrikuniba.sk

Centrum informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave