Oddelenie bakalárskeho a magisterského štúdia a sociálnych záležitostí študentov

Všeobecný e-mail: prif.souniba.sk

Všeobecný telefón: +421 918 598 245

Facebook: Študijné Oddelenie PriF UK 

ÚRADNÉ HODINY POČAS AKADEMICKÉHO ROKA

pondelok-12:30 - 15:00
utorok9:00 - 11:3012:30 - 15:00
streda 9:00 - 11:3012:30 - 15:00
štvrtok9:00 - 11:30-


ÚRADNÉ HODINY OD 1.7. DO 31.8.

pondelok-
utorok9:00 - 11.3012:30 - 15:00
streda9:00 - 11.3012:30 - 15:00
štvrtok-

Rezervačný systém

Študenti majú povinnosť sa k referentke objednať prostredníctvom elektronického rezervačného systému. Bez rezervácie nie je referentka povinná študenta vybaviť. QR kód pre prístup do rezervačného systému je k dispozícii na tejto stránke a tiež na dverách do kancelárie každej referentky. V prípade nefunkčnosti tohto kódu odporúčame využiť uvedený link:

Rezervačný systém študijného oddelenia PriF UK


Personálne obsadenie


Vedúci oddelenia

RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD., +421 2 9014 2200, vojtech.przybylauniba.sk

Študijné referentky

Nikol Hajduová

Bc. Katarína Miličková

Bc. Ludmila Sojková - zástupkyňa vedúceho

Dáša Štefunková

Zuzana Vrábelová


Referent kreditného systému/fakultný správca AIS2

Barbara Rybárová

Referent sociálnej starostlivosti o študentov

Bc. Katarína Miličková