Študijní poradcovia bakalárskych programov

Vnútorný predpis č. 6/2022 [pdf] [Sharepoint] Kompetencie a povinnosti študijných poradcov pre bakalárske a magisterské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte

Biológia

Biológia
Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD. (radoslav.benus@uniba.sk; všeobecné informácie)
Mgr. Silvia Bodoriková, PhD. (silvia.bodorikova@uniba.sk; pre zameranie bakalárskej práce z antropológie)
Doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD. (eva.zahorska@uniba.sk; pre zameranie bakalárskej práce z ekológie)
Doc. Mgr. Michal Martinka, PhD. (michal.martinka@uniba.sk; pre zameranie bakalárskej práce z fyziológie rastlín)
doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD. (eliska.galova@uniba.sk; pre zameranie bakalárskej práce z genetiky)
Doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD. (miroslava.supolikova@uniba.sk; pre zameranie bakalárskej práce z mikrobiológie a virológie)
Doc. Mgr. Andrej Ficek, PhD. (andrej.ficek@uniba.sk; pre zameranie bakalárskej práce z molekulárnej biológie a biotechnológie)
Doc. RNDr. Peter Mikulíček, PhD. (peter.mikulicek@uniba.sk; pre zameranie bakalárskej práce zo zoológie)
Mgr. Lucia Olexová, PhD. (lucia.olexová@uniba.sk; pre zameranie bakalárskej práce zo živočíšnej fyziológie a etológie)
RNDr. Silvia Kubalová, PhD. pre zamerania bakalárskej práce z botaniky

Medicínska biológia
doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (stanislav.stuchlik@uniba.sk; všeobecné informácie
Mgr. Silvia Bodoriková, PhD. (silvia.bodoriková@uniba.sk; pre zameranie bakalárskej práce z antropológie
doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD. (eliska.galova@uniba.sk; pre zameranie bakalárskej práce z genetiky)
doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD. (miroslava.supolikova@uniba.sk; pre zameranie bakalárskej práce z mikrobiológie a virológie
doc. Mgr. Andrej Ficek, PhD. (andrej.ficek@uniba.sk; pre zameranie bakalárskej práce z molekulárnej biológie a biotechnológie
Mgr. Lucia Olexová, PhD. (lucia.olexová@uniba.sk; pre zameranie bakalárskej práce zo živočíšnej fyziológie a etológie

Systematická biológia
Mgr. Jana Christophoryvá, PhD., e-mail: jana.christophoryova@uniba.sk pre zamerania bakalárskej práce zo zoológie
Mgr. Peter Miklós, PhD., e-mail: peter.miklos@uniba.sk pre zamerania bakalárskej práce zo zoológie
doc. Mgr. Eva Záhorská, PhD., e-mail: eva.zahorska@uniba.sk pre zamerania bakalárskej práce z ekológie
doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD., e-mail: katarina.misikova@uniba.sk pre zamerania bakalárskej práce z botaniky
RNDr. Silvia Kubalová, PhD. pre zamerania bakalárskej práce z botaniky

Biological Chemistry
doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Ekologické a environmentálne vedy

Environmentalistika
Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD., e-mail: slavomir.cernansky@uniba.sk

Environmental Studies
doc. Mgr. Marianna Molnárová, PhD., e-mail: marianna.molnarova@uniba.sk

Vedy o Zemi 

Geografia, geoinformatika a kartografia
Mgr. Michal Druga, PhD.

Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
RNDr. Katarína Danielová, PhD.

Ekonomická a politická geografia a demografia
RNDr. Michal Klobučník, PhD.

Geológia
doc. Mgr. Rastislav Vojtko, PhD., e-mail: rastislav.vojtko@uniba.sk

Paleontológia
doc. Mgr. Natália Hlavatá, Hudáčková, PhD.

Chémia

Biochémia/Biochémia (konverzný)
doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.

Chémia/Chémia (konverzný)

Bc. program Chémia a Chémia konverzný
Hlavní študijní poradcovia:
doc. RNDr. Martin Putala, PhD., e-mail: martin.putala@uniba.sk;
Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD., e-mail: henrieta.stankovicova@uniba.sk;

Študijní poradcovia pre zamerania bakalárskych prác:
doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD., e-mail: e-mail: andrea.stanova@uniba.sk;
doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. e-mail jozef.tatiersky@unibask ; so zameraním Bc. práce na anorganickú chémiu
doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc., e-mail: katarina.mikusova@uniba.sk;
Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD., e-mail: tana.sebechlebska@uniba.sk;
RNDr. Eva Viglašová, PhD., e-mail: eva.viglasova@uniba.sk;
doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD., e-mail: maria.meciarova@uniba.sk;

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
Mgr. Milica Križanová, PhD.