Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Katarína Danielová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK

Dohoda

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra reg. geogr., ochr. a plán. kraj.

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9014 9622
B1-531