Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

doc. RNDr. Renáta Adamcová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9464
02/602 96 464
G-136

RNDr. Gabriela Addová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Chemický ústav
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2021
02/602 96 697
CH2-425

M.Sc. Amnah Ahmed

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
1.dBIX_CEM

Mgr. Ambroz Almássy PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
CH2-415

Ramu Ambati

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
1.dAOX_UACH

Mgr. Katarína Andelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_CEM

Mgr. Natália Andelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_CEM

Mgr. Martin Andrejka

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra kartografie, geoinformat. a DPZ
1.dFGG/x

Mgr. Michal Andrezál

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB

RNDr. Lucia Andrezálová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná