Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Kristína Abrahámovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
1.dZOL

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9464
G-136

Anton Agapov-Strizhakov

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
1.dHGD

MSc. Kishan Aherwar

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra geológie a paleontológie
3.dTES

Mgr. Adam Achs

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dMLB_BMC

Mgr. Karolína Albertusová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_NiU

Bc. Kristína Alföldiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dBTL

M.Sc. Nissrin Alharzali, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mag. pharm. Sulafa Elnwrani Fakhreldin Ali

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dBTL
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná