Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Kristína Alföldiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dBTL

M.Sc. Nissrin Alharzali, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
výskumný pracovník postdoktorand

Mgr. Nikoleta Alchus Laiferová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
výskumný pracovník

Mag. pharm. Sulafa Elnwrani Fakhreldin Ali

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dBTL

Ing. Mária Andočová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
knihovník
+421 2 9014 2094

Mgr. Erik Andrássy

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
4.dAEG
+421 2 9014 2174
+421 2 9014 9367

Mgr. Samuel Andrejčák

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
výskumný pracovník - projekt CAPELE

Mgr. Samuel Andrejčák

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
2.dOGX

Mgr. Andrea Andrésová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_BMC
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná