Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9014 2132
02/901 49 132

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vzdelávanie a sociálne veci

prorektor