Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie

docent univerzity

+421 2 9016 9262
105 – O
Pondelok10:00 – 12:00

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie

docent

+421 2 9014 9631
B2-225