Informácie pre ZŠ a SŠ

Určené pre učiteľov a žiakov zo základných a stredných škôl

 

Deň otvorených dverí
9.02.2024 od 10:00 hod.
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

 

Seminár "Súčasné problémy vo vyučovaní chémie"
1. júl 2024 8:30 hod.
pavilón CH1, miestnosť CH1-2

 

Korešpondenčný seminár z chémie pre stredoškolákov
Zaujímaš sa o chémiu? Baví ťa práca v laboratóriu? Chceš mať priateľov s rovnakými záujmami? Staň sa CHEMoUKom!

 

Genetika na kolesách
Projekt "Genetika na kolesách" je zameraný na sprístupnenie modernej genetiky stredoškolským študentom a učiteľom.  Genetické laboratórium príde na strednú školu.  Študenti si môžu vyskúšať prácu vedca priamo na pôde ich strednej školy.

 

 

Geografický korešpondenčný seminár
Pre stredoškolákov so záujmom o geografiu.

 

 

Geovedy
Klub učiteľov geovied organizuje celoživotné vzdelávanie, exkurzie, popularizačné prednášky nielen pre učiteľov geovied.


Náučné chodníky na Slovensku
Jedinečná elektronická databáza náučných chodníkov na Slovensku.

 

Články profesora Karola Jesenáka
Vedecko-populárne články pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl

Inkubátor inovatívnych učiteľov Microsoft
Projekt spolupráce medzi Prírodovedeckou fakultou UK a spoločnosťou Microsoft Slovakia.
Vzdelávacie kurzy zamerané na rozšírenie zručností a kompetencií študentov a učiteľov, s možnosťou získať certifikáty.

 

Zaži vysokú školu na vlastnej koži
Videoprednášky pre stredoškolákov.
Budúci vysokoškoláci majú možnosť si vyskúšať, aké to je byť študentom Univerzity Komenského – pre mnohých z nich budúcej alma mater.