Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre ZŠ a SŠ

Zaži deň v koži vysokoškoláka

Videoprednášky pre stredoškolákov.
Budúci vysokoškoláci majú možnosť si vyskúšať, aké to je byť študentom Univerzity Komenského – pre mnohých z nich budúcej alma mater.

Korešpondenčný seminár z chémie pre stredoškolákov

Zaujímaš sa o chémiu? Baví ťa práca v laboratóriu? Chceš mať priateľov s rovnakými záujmami? Staň sa CHEMoUKom!

Inkubátor inovatívnych učiteľov Microsoft

Unikátny pilotný projekt spolupráce medzi Prírodovedeckou fakultou UK a spoločnosťou Microsoft Slovakia.
Vzdelávacie kurzy zamerané na rozšírenie zručností a kompetencií študentov a učiteľov, s možnosťou získať certifikáty.

Genetika na kolesách

Projekt "Genetika na kolesách" je zameraný na sprístupnenie modernej genetiky stredoškolským študentom a učiteľom.  Genetické laboratórium príde na strednú školu.  Študenti si môžu vyskúšať prácu vedca priamo na pôde ich strednej školy.

 

 

Geografický korešpondenčný seminár

Pre stredoškolákov so záujmom o geografiu.

Škola škole

Prednášky a besedy so živým odborníkom na prírodu pre základné a stredné školy a gymnáziá v rámci výučby geografie, biológie a príbuzných predmetov