2021 Cena a Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

Cena a štipendium v oblasti genetiky

Fond dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

a občianske združenie Natura

v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave

Cena

Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej v roku 2021 získala Alexandra Piteľová z Centra biovied SAV

Pozývame

Vás na odovzdávanie Ceny a Štipendií dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2021.

Ceremoniál odovzávanie ceny a štipendií bude 7. decembra 2021 o 15:00 hod. online

https://meet.google.com/pjt-tstf-vcr

Súčasťou akcie bude aj prednáška laureáta/laureátky Ceny za výnimočnú publikáciu z roku 2021.

Prosím, oznam rozpošlite kolegom, ktorí by mohli mať o akciu záujem.

Vyhlasujú

6. ročník súťaže o Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej 

5. ročník súťaže o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach

http://www.naturaoz.org/LSR.html

http://www.naturaoz.org/CenaLSR.html

http://www.naturaoz.org/StipendiumLSR.html

Termín

Nominácie na Cenu a žiadosti o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej je možné podávať do 25. novembra 2021. 

Prosíme, rozšírte informáciu aj medzi kolegami.

Tešíme sa na Vaše návrhy.

Kontaktná osoba

prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. , email : lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

Predchádzajúce ročníky

07.12.2021 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr.Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2021

15.12.2020 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr.Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2020

16.12.2019 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr.Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2019 

10.12.2018 Fotogaléria

18.12.2017 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr.Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2017 

18.12.2017 Fotogaléria 

Autor fotky Ing. Martin Petrík
Centrum informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave