Štipendiá SAIA do zahraničia

Webinár SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra)

"Štipendiá SAIA, n. o. pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do všetkých krajín sveta! "

Kedy?: v stredu dňa 22. novembra 2023 o 14.00 hod.

Podujatie je určené pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov , ktorí majú záujem vycestovať do zahraničia na výskumné pobyty alebo na jazykové kurzy.

Odkaz na pripojenie na webinár: https://lnk.sk/ylm1

Program webinára:

  • Akademické mobility - štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád v Európe i vo svete
  • CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
  • NŠP - Národný štipendijný program Slovenskej republiky - štipendiá do akejkoľvek krajiny sveta
  • Akcia Rakúsko-Slovensko - spolupráca vo vede a vzdelávaní
  • EURAXESS - Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov