Aktuality

Zasadnutie Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS PriF UK19. 06. 2023

19.06.2023 o 12:00 hodine online

Zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK19. 06. 2023

19.06.2023 o 10:00 hodine, online

Geovedná exkurzia 202319. 06. 2023

Za geovednými fenoménmi Rakúska a SV Talianska, 19. – 23. jún 2023 (5 dní)

Vyšlo nové číslo časopisu Naša univerzita16. 06. 2023

Časopis Univerzity Komenského v Bratislave

Prednáška svetoznámeho experta na oblasť výskumu kremíka v...14. 06. 2023

14.06.2023 o 10:00 hod. Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, zasadacia miestnosť prízemie

2D Materials Workshop09. 06. 2023

v piatok 9.júna 2023, od 9:00 do 15:40 hod. vo veľkej konferenčnej miestnosti Vedeckého Parku UK. Organizátor: Laboratórium pre pokročilé materiály, PriFUK

Webinár Štipendiá v zahraničí08. 06. 2023

vo štvrtok dňa 8. júna 2023 o 14.00 hod. online

Online informačný seminár pre záujemcov o štipendium CEE 05. 06. 2023

5. júna 2023 o 17:00 organizuje DBU (Spolková nadácia pre životné prostredie)

Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied31. 05. 2023

31. 5. 2023 15:00 – 17:30 h, miestnosť B1-PLUS aj online. Prednášky: 1. Záhada predĺžených lebiek 2. Pripravované zmeny kurikula a podpora výučby geológie na...

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK26. 05. 2023

26.05.2023 o 12:30 hodine v miestnosti AMOS

Slovenský vynález - pľúcny ventilátor Q-VENT mini17. 05. 2023

Slovenský vynález z Univerzity Komenského pomáha už vyše rok a pol v africkej Keni. Pľúcny ventilátor Q-VENT mini pomáha pacientom s respiračným zlyhávaním.

Ocenenie vedec roka16. 05. 2023

Ocenenie vedec roka v kategórii Mladý vedecký pracovník získal Ing. Michal Májek, Dr. rer. nat. z Katedry organickej chémie.

Voľby do študentskej časti AS PriF UK10. 05. 2023

Všeobecné voľby do študentskej časti AS PriF UK sa budú konať v dňoch 10.05. a 11.05. 2023 vo vstupnej hale CH‐1 v čase od 9.00 do 13.00 hod.

Prednáška v rámci seminárov Katedry fyzikálnej a...05. 05. 2023

Date: Friday, May 5, 2023, 13:30 Place: AMOS, B-1 313, PriF UK, Exploring Reaction Mechanisms of Metalloproteins by Correlating Theory and Experiment

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK27. 04. 2023

27.04.2023 o 13:00 hodine online