Aktuality

Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied15. 02. 2023

15.02.2023 15:00 – 17:30 h dištančne aj prezenčne miestnosť B1-PLUS

Vyšlo nové číslo časopisu Naša univerzita15. 02. 2023

Časopis Univerzity Komenského v Bratislave

10. februára 2023 sa uskutočnil deň otvorených dverí10. 02. 2023

Pozrite si, ako to u nás vyzeralo.

Deň otvorených dverí10. 02. 2023

10. februára 2023 od 9 do 14 hod.

Stolnotenisový turnaj zamestnancov PRIF 202309. 02. 2023

dňa 9.2.2023 (stvrtok) od 9,00 – 12,30 h. v priestoroch telocvične v Mlynskej doline (Internát „Štúrak“ , vedľa klubu UNIQUE).

Pozvánka pre študentov na medzinárodné podujatie "Enlight...31. 01. 2023

31.01.2023 o 17:00 hod. online. Podujatie je tematicky zamerané na udržateľné aktivity v študentských kampusoch.

Variabilita uhlíkových nanorúrok na vybraných anorganických...30. 01. 2023

Online publikácia. Monografia je venovaná uhlíkovým nanorúrkam syntetizovaným na súbore prírodných a syntetických anorganických substrátov.

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK27. 01. 2023

27.01.2023 o 9:00 hodine v miestnosti B1-305

televízna relácia Experiment - Zmeny klímy v ďalekej...24. 01. 2023

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. Katedra ekológie PriF UK

Prednáška Aktuálna ekovýchova v DAPHNE – inšpirácie,...18. 01. 2023

18.01.2023 od 15:00 – 17:30 hod. prezenčne (miestnosť B1-PLUS) aj dištančne.

Prednáška Specific soil microbial responses to...17. 01. 2023

17.01.2023 o 9:30 h. na Prirodovedeckej fakulte UK v miestnosti AMOS

Informácie pre uchádzačov15. 01. 2023

Prihlášky na bakalárske štúdium od 15.1.2023 do 15.3.2023

Memorandum o spolupráci s IMC Krems13. 01. 2023

PriF UK má memorandum pre spoluprácu vo vzdelávaní a výskume s IMC University of Applied Sciences, Krems

Prednáška Nanomateriály a pokročilé materiály.11. 01. 2023

streda 11. januára 2023 14:00, online prednáška cez MS Teams

Ceny za vedu a techniku za rok 202109. 01. 2023

Ministerstvo školstva VVaŠ na konci roka 2022 odovzdalo ocenia aj vedcom z PriF UK