Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Novinky

2021/08/31 Mgr. Ondrej Brachtýr obhajoba dizertačnej práce31. 08. 2021

31.8.2021 13:00 hod. PriF UK miestnosť G-245, ložisková geológia, ,,Hodnotenie environmentálnych rizík a ekonomického potenciálu ťažobných odpadov...

2021/08/30 RNDr. Katarína Chovancová obhajoba dizertačnej...30. 08. 2021

30.8.2021 11:00 hod. PriF UK miestnosť CH2-331, analytická chémia, ,,Analýza tuhých vzoriek kombináciou techniky dávkovania jemných suspenzií a atómovej...

2021/08/27 Mgr. Tomáš Hrivnák obhajoba dizertačnej práce 27. 08. 2021

27.8.2021 11:00 hod. zasadačka VR FChPT, nová budova, blok C, 1.posch., Miestnosť č. 154, Radlinského 9, Bratislava, teoretická a počítačová chémia,...

2021/08/26 RNDr. Monika Chovanová obhajoba dizertačnej práce26. 08. 2021

26.08.2021 13:00 h, PriF UK, AMOS, pavilón B1-313, biotechnológie „Príprava producentov biologicky aktívnych látok“

2021/08/26 Mgr. Barbora Markusková obhajova dizertačnej...26. 08. 2021

26.08.2021 11:00h, PriF UK, AMOS, pavilón B1-313, molekulárna biológia „Príprava fágových kokteilov zacielených na uropatogénne kmene Escherichia coli“

2021/08/26 Ing. Romana Köszagová obhajoba dizertačnej práce26. 08. 2021

26.8.2021 11:00 hod. PriF UK miestnosť CH1-224, biochémia, ,,Imobilizácia enzýmov sialylačnej dráhy"

2021/08/26 Mgr. Ágnes Horváthová obhajoba dizertačnej práce26. 08. 2021

26.8.2021 9:00 hod. PriF UK miestnosť Ch1-224, biochémia, ,,Ektoenzýmy rastlinných a fungálnych buniek"

2021/08/26 Mgr. Viktória Hodorová obhajoba dizertačnej práce26. 08. 2021

26.8.2021 9:00 hod. PriF UK miestnosť CH1-222, biochémia, ,,Komparatívna analýza genómov nekonvenčných druhov kvasiniek"

2021/08/25 Mgr. Ondrej Pös obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2021

25.08.2021 13:00 h., PriF UK, AMOS, pavilón B1-313, molekulárna biológia „Výskum cirkulujúcich markerov pri nádorových ochoreniach“

2021/08/25 RNDr. Zuzana Pös obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2021

25.8.2021 11:00 h. PriF UK, AMOS, pavilón B1-313, molekulárna biológia, „Štúdium praktických možností využitia genomických analýz v personalizovanej medicíne“

Správy od 1 do 10 z 41
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 21-30 31-40 41-41 Ďalšie > Posledné >>