Inkubátor inovatívnych učiteľov Microsoft

Inkubátor inovatívnych učiteľov Microsoft (IIUM) je unikátny pilotný projekt spolupráce medzi Prírodovedeckou fakultou UK a spoločnosťou Microsoft Slovakia.

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie kvality vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov – študentov študujúcich na fakultách UK pre vzdelávanie v modernej škole.
 
IIUM ponúka študentom a pedagógom UK:
- prepojenie teoretickej prípravy budúcich učiteľov s praxou (prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania),
- získanie odborných, komunikačných a manažérskych zručností – prepojenie s učiteľskou praxou, s odborníkmi zo školstva a z IT sektoru,
- okrem bežných foriem výučby aj špecializované workshopy, semináre, diskusné fóra, stretnutia – Čaj v IIUM podľa potrieb a záujmu študentov a učiteľov,
- vzdelávacie kurzy zamerané na rozšírenie zručností a kompetencií študentov a učiteľov pre zvýšenie kvality vzdelávania a lepšie uplatnenie sa na trhu práce, s možnosťou získať certifikáty,
-  tvorbu inovatívnych metodických postupov pre učenie s digitálnymi technológiami,
- možnosť realizácie výskumu v rámci záverečných prác študentov UK.
 
Vzdelávacie aktivity a podujatia v IIUM sa začali 16.2.2015 (viac na Vzdelávacie aktivity a podujatia).
 

Partneri projektu: