Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Odborový zväz PŠaV na Slovensku

OZ PŠaV

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda fakultného výboru

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.
Tel.: +421-2-60296334 
ivica.sigmundova@.uniba.sk


AKTUALITY

Akademický rok 2017/18


28.06.2018 | Dve novely s účinnosťou od 1. 5. 2018

Novela Zákonníka práce

Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov... 

viac


24.04.2018 | Pre pracovníkov rezortu školstvý rok 2018 max. cenovo výhodné „S. I. P. regeneračno-liečebné pobyty (RLP)" v hoteli Veľká Fatra v Turčianskych Tepliciach na štyri a viac nocí za 62 € /os./noc 

Bonus pre rodiny – deti do 10 rokov na prístelke v sprievode rodičov / starých rodičov zdarma
Počas procedúr je možné deti zveriť do starostlivosti animátorov v detskom kútiku na prízemní hotela

Pobyt sa objednáva priamo na obchodnom oddelení Zlatých kúpeľov Turčianske Teplice (kontakt v plagáte)

plagát  .PDF


04. 04.2018 | Ponuka sedemdňových rekreačných pobytov počas letných prázdnin v rekreačných zariadeniach OZ PŠaV

RZ Crocus – Kežmarské Žľaby 2018 .PDF

RZ Čingov 2018 .PDF


09.03.2018 | Ponuka preventívno-relaxačných víkendových pobytov "S. I. P. Vital víkend" v hoteli Veľká Fatra v kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach 

Zľavy platia do 23. 12. 2018 

plagát (info a kontakty) .PDF


13.12.2017 | Zasadnutie pléna Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (Kežmarské Žľaby 19. – 21. 10. 2017)   >> materiály a prezentácie


Niektoré aktuality minulého akademického roka

17.07.2017 | Odpoveď Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na urgenciu vybavenia sťažnosti našej ZO OZ na dezolátny stav nadchodu od zastávok MHD ponad Botanickú ulicu  >> .JPG

05.06.2017 | Význam a benefit doplnkového dôchodkového sporenia (DDS)   .PDF

03.05.2017 | Odpoveď Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na sťažnosť našej ZO OZ na dezolátny stav nadchodu od zastávok MHD ponad Botanickú ulicu  >> .JPG