Odborový zväz PŠaV na Slovensku

OZ PŠaV

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
pri Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda fakultného výboru

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.
Tel.: +421-2-90142025 
ivica.sigmundova@.uniba.sk


AKTUALITY V AKADEMICKOM ROKU 2023/24 a niektoré staršie

25.03.2024 | Exkurzno-vzdelávacie pobyty pre členov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku | 71. ročník EXOD | ponuka v roku 2024 + prihláška + kontakty | zúčastňovať sa ich môžu pedagogickí zamestnanci školstva (prednostne členovia OZ), ich rodinní príslušníci a iní záujemcovia


20.06.2023 | Bolo aktualizované tlačivo žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnanca podľa § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 

Od 1. 5. 2023 platnú žiadosť nájdete napríklad tu