Odborový zväz PŠaV na Slovensku

OZ PŠaV

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda fakultného výboru

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.
Tel.: +421-2-60296334 
ivica.sigmundova@.uniba.sk


AKTUALITY

Akademický rok 2017/18


09.03.2018 | Kúpeľný relax počas Veľkej noci 2018 | atraktívna ponuka relaxačných pobytov v kúpeľoch od 29. 3. do 2. 4. 2018 | Trenčianske Teplice (plagát .PDF) a Bojnice (plagát .PDF) | info a kontakt: Jela Hložková, Piešťany | 0918 162 515 | e-mail: info @ kupelnyrelax.sk


09.03.2018 | Ponuka preventívno-relaxačných víkendových pobytov "S. I. P. Vital víkend" v hoteli Veľká Fatra v kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach  |  zľavy platia do 23. 12. 2018  |  plagát (info a kontakty) .PDF


31.01.2018 | Letný detský tábor pre deti členov OZ v RZ Crocus v Kežmarských Žľaboch  |  2. až 8. 7. 2018

pokyny rodičom .PDF  |  program .PDF  |  prihláška .DOCplagát .JPG

všetky súbory .ZIP


13.12.2017 | Zasadnutie pléna Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (Kežmarské Žľaby 19. – 21. 10. 2017)   >> materiály a prezentácie


07.12.2017 | Atraktívna ponuka relaxačných pobytov v kúpeľoch na Silvestra a so zvýhodnenou cenou v januári až apríli 2018   >>>


Niektoré aktuality minulého akademického roka

17.07.2017 | Odpoveď Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na urgenciu vybavenia sťažnosti našej ZO OZ na dezolátny stav nadchodu od zastávok MHD ponad Botanickú ulicu  >> .JPG

05.06.2017 | Význam a benefit doplnkového dôchodkového sporenia (DDS)   .PDF

03.05.2017 | Odpoveď Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na sťažnosť našej ZO OZ na dezolátny stav nadchodu od zastávok MHD ponad Botanickú ulicu  >> .JPG