Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborový zväz PŠaV na Slovensku

OZ PŠaV

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
pri Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda fakultného výboru

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.
Tel.: +421-2-90142025 
ivica.sigmundova@.uniba.sk


AKTUALITY V AKADEMICKOM ROKU 2021/22 a niektoré staršie

20.09.2021 | Kúpeľný relax počas zimy 2021/22 | Atraktívna ponuka relaxačných pobytov v Kúpeľoch Piešťany od 1. októbra 2021 do 30. marca 2022  

  • so zvýhodnenou cenou
  • pre všetkých zamestnancov PriF UK a ich rodinných príslušníkov 

Viac info | .PDF

Kontakt | Jela Hložková, Piešťany | 0918 162 515 | e-mail: info ZAVINAC kupelnyrelax.sk15.04.2021 | Vzhľadom na sprísnený pandemický režim na fakulte a po dohode s odborovou organizáciou bude fakulta s platnosťou od 1. 5. 2021 poskytovať všetkým zamestnancom finančný príspevok na stravovanie cez mzdu vo výške 3,30 € za každý odpracovaný deň.

Celková výška príspevku sa nezdaňuje. Príspevok na stravovanie dostanú všetci zamestnanci, ktorým doteraz vznikol nárok na stravné. 

Najneskôr od 1. 1. 2022 sa bude môcť každý zamestnanec rozhodnúť, akú formu príspevku uprednostní.


17.01.2020 | Platové tarify zamestnancov od 1. 1. 2020


03.06.2019 | Na stránke Rekreácie je zverejnený Vnútorný predpis PriF UK č. 5/2019: Smernica dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú podmienky a postup pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancom Prírodovedeckej fakulty v zmysle § 152a Zákonníka práce