Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborový zväz PŠaV na Slovensku

OZ PŠaV

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda fakultného výboru

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.
Tel.: +421-2-90142025 
ivica.sigmundova@.uniba.sk

AKTUALITY V AKADEMICKOM ROKU 2019/20

17.01.2020 | Ponuka rekreačných pobytov počas jarných a veľkonočných prázdnin v školskom roku 2019/20 v rekreačných zariadeniach OZ PŠaV v Kežmarských Žľaboch a na Čingove


17.01.2020 | Platové tarify zamestnancov od 1. 1. 2020


17.01.2020 | Deklarácia 2020 OZ PŠaV na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej republike


21.10.2019 | Kúpeľný relax počas zimy 2019/20 | atraktívne ponuky pobytov v kúpeľoch  |  kúpele Bojnice  .PDF  |  kúpele Piešťany .PDF 
info a kontakt: Jela Hložková, Piešťany  |  0918 162 515  |  e-mail: info @ kupelnyrelax.sk


03.06.2019 | Na stránke Rekreácie je zverejnený Vnútorný predpis PriF UK č. 5/2019: Smernica dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú podmienky a postup pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancom Prírodovedeckej fakulty v zmysle § 152a Zákonníka práce