Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborový zväz PŠaV na Slovensku

OZ PŠaV

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda fakultného výboru

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.
Tel.: +421-2-60296334 
ivica.sigmundova@.uniba.sk


AKTUALITY

Akademický rok 2018/19


10.07.2019 | Ešte nie ste členom odborov a váhate? Prečítajte si prečo je potrebné mať ZO OZ PŠaV na škole a tiež 10 dôvodov, prečo sa nepridať k odborom


03.06.2019 | Na stránke Rekreácie sme zverejnili Vnútorný predpis PriF UK č. 5/2019: Smernica dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú podmienky a postup pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancom Prírodovedeckej fakulty v zmysle § 152a Zákonníka práce


07.02.2019 | Bude štát dotovať príspevky na rekreácie? Ako si uplatniť príspevok na rekreáciu?

Prečítajte si informáciu OZ PŠaV k "rekreačným poukazom"  .PDF 

Poznámka

Tlačivo žiadosti o príspevok na rekreáciu v zmysle § 152a Zákonníka práce je zverejnený na stránke fakulty (O fakulte > Legislatíva > Formuláre - Personálne oddelenie a Ekonomika práce)


27.11.2018 | Nové platové tabuľky s platnosťou od 01. 01. 2019, v ktorých vďaka odborom došlo k zásadným zmenám, napr.: 

  • pre celú verejnú správu, nepedagogických zamestnancov, platí iba jedna tabuľka,
  • podarilo sa zlúčiť tabuľku pre VŠ pedagógov a tabuľku pre vedeckých pracovníkov opäť do jednej spoločnej. 

 V oboch tabuľkách došlo k prečíslovaniu platových tried.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov od 01.01.2019 zvýšená o 10 %  .PDF

Stupnice platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. 1. 2019  .PDF


06.11.2018 | Prečítajte si e-Aktuality Zväzu č. 2/2018. Obsah:
  - Hospodárska a sociálna rada SR rokovala o rozpočte
  - Stretnutia s ministerkou školstva 1. 10. 2018 a 11. 10. 2018
  - Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2018
Niektoré staršie aktuality

13.12.2017 | Zasadnutie pléna Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (Kežmarské Žľaby 19. – 21. 10. 2017)   >> materiály a prezentácie


17.07.2017 | Odpoveď Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na urgenciu vybavenia sťažnosti našej ZO OZ na dezolátny stav nadchodu od zastávok MHD ponad Botanickú ulicu  >> .JPG

05.06.2017 | Význam a benefit doplnkového dôchodkového sporenia (DDS)   .PDF

03.05.2017 | Odpoveď Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na sťažnosť našej ZO OZ na dezolátny stav nadchodu od zastávok MHD ponad Botanickú ulicu  >> .JPG