Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborový zväz PŠaV na Slovensku

OZ PŠaV

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
pri Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda fakultného výboru

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.
Tel.: +421-2-90142025 
ivica.sigmundova@.uniba.sk


AKTUALITY V AKADEMICKOM ROKU 2020/21 a niektoré staršie


15.04.2021 | Vzhľadom na sprísnený pandemický režim na fakulte a po dohode s odborovou organizáciou bude fakulta s platnosťou od 1. 5. 2021 poskytovať všetkým zamestnancom finančný príspevok na stravovanie cez mzdu vo výške 3,30 € za každý odpracovaný deň.

Celková výška príspevku sa nezdaňuje. Príspevok na stravovanie dostanú všetci zamestnanci, ktorým doteraz vznikol nárok na stravné. 

Najneskôr od 1. 1. 2022 sa bude môcť každý zamestnanec rozhodnúť, akú formu príspevku uprednostní.


31.04.2021 | Kúpeľný relax od apríla do septembra 2021 

Atraktívne mimoriadne výhodné ponuky pobytov v Kúpeľoch Piešťany

viac info


03.03.2021 | Stanovisko Miroslava Habána, predsedu ZVŠaPRO, k návrhu novely VŠ zákona, adresované predsedníčke ZO OZ PŠaV  > .PDF


17.01.2020 | Platové tarify zamestnancov od 1. 1. 2020


03.06.2019 | Na stránke Rekreácie je zverejnený Vnútorný predpis PriF UK č. 5/2019: Smernica dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú podmienky a postup pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancom Prírodovedeckej fakulty v zmysle § 152a Zákonníka práce