Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborový zväz PŠaV na Slovensku

OZ PŠaV

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda fakultného výboru

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.
Tel.: +421-2-90142025 
ivica.sigmundova@.uniba.sk


AKTUALITY V AKADEMICKOM ROKU 2019/20

10.06.2020 | Po nútenej prestávke spôsobenej pandémiou sa 17. júna 2020 spúšťa prevádzka rekreačných zariadení Crocus v Kežmarských Žľaboch Čingov | povinné je dodržiavanie všetkých aktuálne platných opatrení nariadených ÚVZ SR | podrobnejšie informácie tu


17.01.2020 | Platové tarify zamestnancov od 1. 1. 2020


17.01.2020 | Deklarácia 2020 OZ PŠaV na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej republike


03.06.2019 | Na stránke Rekreácie je zverejnený Vnútorný predpis PriF UK č. 5/2019: Smernica dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú podmienky a postup pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancom Prírodovedeckej fakulty v zmysle § 152a Zákonníka práce