Odborový zväz PŠaV na Slovensku

OZ PŠaV

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda fakultného výboru

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.
Tel.: +421-2-60296334 
ivica.sigmundova@.uniba.sk


AKTUALITY

AR 2017/18

13.12,2017 | Zasadnutie pléna Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (Kežmarské Žľaby 19. – 21. 10. 2017)   >> materiály a prezentácie

07.12.2017 | Atraktívna ponuka relaxačných pobytov v kúpeľoch na Silvestra a so zvýhodnenou cenou v januári až apríli 2018   >>>


Niektoré aktuality minulého akademického roka

17.07.2017 | Odpoveď Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na urgenciu vybavenia sťažnosti našej ZO OZ na dezolátny stav nadchodu od zastávok MHD ponad Botanickú ulicu  >> .JPG

05.06.2017 | Význam a benefit doplnkového dôchodkového sporenia (DDS)   .PDF

03.05.2017 | Odpoveď Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na sťažnosť našej ZO OZ na dezolátny stav nadchodu od zastávok MHD ponad Botanickú ulicu  >> .JPG

25.01.2017 | Pridali sme na stránku informáciu o Podpornom fonde Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, slúžiacom pre členov OZ na zmiernenie nepriaznivých sociálno-ekonomických následkov prípadnej dlhotrvajúcej choroby, straty zamestnania a pod.     >>  viac info a žiadosť o podporu