Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborový zväz PŠaV na Slovensku

OZ PŠaV

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda fakultného výboru

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.
Tel.: +421-2-90142025 
ivica.sigmundova@.uniba.sk


AKTUALITY

Akademický rok 2019/20


21.10.2019 | Kúpeľný relax počas zimy 2019/20 | atraktívne ponuky pobytov v kúpeľoch  |  kúpele Bojnice  .PDF  |  kúpele Piešťany .PDF  |  Vianoce v kúpeľoch Piešťany .PDF  |  Silvester v kúpeľoch Piešťany .PDF 
info a kontakt: Jela Hložková, Piešťany  |  0918 162 515  |  e-mail: info @ kupelnyrelax.sk
Niektoré staršie aktuality

10.07.2019 | Ešte nie ste členom odborov a váhate? Prečítajte si prečo je potrebné mať ZO OZ PŠaV na škole a tiež 10 dôvodov, prečo sa nepridať k odborom


27.11.2018 | Nové platové tabuľky s platnosťou od 01. 01. 2019, v ktorých vďaka odborom došlo k zásadným zmenám, napr.: 

  • pre celú verejnú správu, nepedagogických zamestnancov, platí iba jedna tabuľka,
  • podarilo sa zlúčiť tabuľku pre VŠ pedagógov a tabuľku pre vedeckých pracovníkov opäť do jednej spoločnej. 

 V oboch tabuľkách došlo k prečíslovaniu platových tried.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov od 01.01.2019 zvýšená o 10 %  .PDF

Stupnice platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. 1. 2019  .PDF


03.06.2019 | Na stránke Rekreácie sme zverejnili Vnútorný predpis PriF UK č. 5/2019: Smernica dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú podmienky a postup pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancom Prírodovedeckej fakulty v zmysle § 152a Zákonníka práce


05.06.2017 | Význam a benefit doplnkového dôchodkového sporenia (DDS)   .PDF