Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborový zväz PŠaV na Slovensku

OZ PŠaV

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda fakultného výboru

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.
Tel.: +421-2-90142025 
ivica.sigmundova@.uniba.sk


AKTUALITY V AKADEMICKOM ROKU 2019/20

28.07.2020 | Ponuka pobytu Wellness Pohoda v secesnom hoteli Thermia Palace***** v Piešťanoch od 1. júla 2020 do 30. septembra 2020 už od dvoch nocí so 40% zľavou pre zamestnancov z rezortu školstva a ich rodinných príslušníkov

Hotel má od mája 2019 nové moderné wellness a nad ním 7 apartmánov

o kúpeľoch Piešťany | ponuka pobytov so zľavou (júl až september 2020)


10.06.2020 | Po nútenej prestávke spôsobenej pandémiou sa 17. júna 2020 spúšťa prevádzka rekreačných zariadení Crocus v Kežmarských Žľaboch Čingov | povinné je dodržiavanie všetkých aktuálne platných opatrení nariadených ÚVZ SR | podrobnejšie informácie tu


04.03.2020 | Kúpeľný relax počas leta 2020 

Atraktívne ponuky pobytov v kúpeľoch:

  • Piešťany
  • Trenčianske Teplice
  • Rajecké Teplice 

viac info


17.01.2020 | Platové tarify zamestnancov od 1. 1. 2020


17.01.2020 | Deklarácia 2020 OZ PŠaV na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej republike


03.06.2019 | Na stránke Rekreácie je zverejnený Vnútorný predpis PriF UK č. 5/2019: Smernica dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú podmienky a postup pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancom Prírodovedeckej fakulty v zmysle § 152a Zákonníka práce