Referát verejného obstarávania

*************************************************

Obstarávanie chemikálií a spotrebného tovaru na výskum [.pdf] manuál

Formuláre finančného oddelenia

VZOR KONTROLNY LIST od 1.9.2021  [.docx]

Vzor záznamu z prieskumu trhu  [.doc]

Príkaz rektora UK č. 4/2015 [.pdf] k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK

link na hlavný CPV slovník: https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/elektronicke-zasielanie-oznameni/spolocny-slovnik-obstaravania-cpv-443.html

 

*************************************************

Dodávatelia - zmluvy

*************************************************

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 606/1, 821 09 Bratislava

P.O.BOX 98
820 05 Bratislava
Tel.: 02/50264 111
Web: http://www.uvo.gov.sk

*************************************************

Úrad pre publikácie

https://op.europa.eu/sk/home

Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev (Úrad pre publikácie) je vydavateľstvom inštitúcií a ostatných orgánov Európskej únie (EÚ).

*************************************************

TED - Tenders Electronic Daily

http://ted.europa.eu/