Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra telesnej výchovy

Kontaktný email: prif.ktvuniba.sk

Nový web: www.fns.uniba.sk/ktv/ (Aktuálizácia od 1.2.2015)

<output>Aktualizácia pôvodnej stránky skončila 31.1.2015 </output>

<output>Aktualizácia pôvodnej stránky skončila 31.1.2015 </output>

<output>Aktualizácia pôvodnej stránky skončila 31.1.2015 </output>

<output></output>

Starý web: http://staryweb.fns.uniba.sk/?ktv

Facebook: https://www.facebook.com/ktv.prifuk

 

 

O nás

Zamestnanci

Konzultačné hodiny

Ponuka športov

Adresár objektov

Rozvrhy

Novinky

Nahradzovanie TV

Kurzy

Šport a zamestnanci