Fitness

Vyučujúci: Mgr. et Mgr. art. Denisa Šeďová

Tel.: Fitcentrum +421 2 602 96 668

E-mail: denisa.sedovauniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:     09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny - Piatok:     10,00 - 11,00 hod.

------------------------------------------------------

Vyučujúci: Mgr. Alexander Homer

Tel.: Fitcentrum +421 2 602 96 668

E-mail: homer2@uniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:     09,00 - 11,00 hod.