Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Florbal

Vyučujúci: Mgr. Mokošák Martin, PhD.
E-mail: martin.mokosakuniba.sk


Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny  - Piatok:   10,00 - 11,00 hod.

---------------------------------------------------------------- 

Vyučujúci: Mgr. Remák Igor, PhD.
E-mail: igor.remakuniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:   10,00 - 11,00 hod.

----------------------------------------------------------------

Rozvrh hodín:
Pondelok:  14,30 - 16,00  Mlyny   ŠDĽŠ   "A" AŠK
Pondelok:  14,30 - 16,00  Mlyny   ŠDĽŠ   "B" AŠK
Pondelok:  17,30 - 19,00  Mlyny   ŠDĽŠ   „B“
Pondelok:  20,30 - 22,00  Mlyny   ŠDĽŠ   „A“  AŠK
Utorok:      13,30 - 15,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „B“ AŠK
Utorok:      18,00 - 19,30   Mlyny   ŠDĽŠ   „B“
Utorok:      19,30 - 21,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A + B“ VŠL
Utorok:      21,00 - 23,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A + B“ Večerná liga
Streda:       12,00 - 13,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „B“
Štvrtok:      11,00 - 12,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „B“