Florbal

Vyučujúci: Mgr. Mokošák Martin, PhD.
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327
E-mail: mokosakfns.uniba.sk


Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny  - Piatok:   10,00 - 11,00 hod.

----------------------------------------------------------------

Vyučujúci: PaedDr. Hubka Vladimír
Tel.: Mlynská dolina +421 2 654 27 327
E-mail: hubkafns.uniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:   09,00 - 12,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:    09,00 - 10,00 hod.

----------------------------------------------------------------

Rozvrh hodín:
Pondelok:  17,30 - 19,00  Mlyny   ŠDĽŠ   „B“
Utorok:      15,00 - 16,30   Mlyny   ŠDĽŠ   „B“
Utorok:      19,30 - 21,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A + B“ VŠL
Utorok:      21,00 - 23,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A + B“ Večerná liga
Streda:       12,00 - 13,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „B“
Štvrtok:      11,00 - 12,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „B“