Florbal

Vyučujúci: Mgr. Martin Mokošák, PhD.
E-mail: martin.mokosakuniba.sk


Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny  - Piatok:   10,00 - 11,00 hod.

---------------------------------------------------------------- 

Vyučujúci: Mgr. Peter Nehila
E-mail: nehila1@uniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:   10,00 - 11,00 hod.

----------------------------------------------------------------

Rozvrh hodín:
Pondelok:  17,30 - 19,00  Mlyny   ŠDĽŠ   „B“
Utorok:      18,00 - 19,30   Mlyny   ŠDĽŠ   „B“
Utorok:      19,30 - 21,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A + B“ VŠL
Utorok:      21,00 - 23,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A + B“ Večerná liga
Štvrtok:      10,30 - 12,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A + B“