Turnaje

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Časový rozpis zápasov 

Veľkonočný florbalový turnaj 2022
Termín : Utorok  12. Apríla 2022 od 15:30
Prihlasovanie  : u Mgr. Mokošáka najneskôr do : 10.4. 2022

                    : Vždy utorok na PriF UK vo Fitcentre od 9:00 do 11:00 h

                    : Alebo počas hodín TV

Bude sa hrať podľa florbalových pravidiel (5 hráčov v poli plus brankár). Systém turnaja aj trvanie zápasu sa upraví podľa počtu prihlásených družstiev. Predpoklad je dve skupiny po 4 družstvá. Ideálny počet hráčov v jednom družstve je aspoň 8 a v každom družstve musí byť aspoň jedno dievča. Štartovné je 10 euro na družstvo. Občerstvenie zabezpečíme.

Všetci ste vítaní stráviť pekné športové popoludnie.