Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Futbal

Vyučujúci: Mgr. Mokošák Martin, PhD.
E-mail: martin.mokosakuniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:   09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:    10,00 - 11,00 hod.

-------------------------------------------------------------------

Vyučujúci: Mgr. Remák Igor, PhD.
E-mail: igor.remakuniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:   10,00 - 11,00 hod.

--------------------------------------------------------------------

Rozvrh hodín:
Pondelok:    16,00 - 17,30   Mlyny   ŠDĽŠ   „A“
Pondelok:    16,00 - 17,30   Mlyny   ŠDĽŠ   „B“ (AŠK)
Utorok:        16,30 - 18,00   Mlyny   ŠDĽŠ   "A+B" (VŠL)
Streda:         09,30 - 11,00   Mlyny   ŠDĽŠ   "B"
Štvrtok:        09,00 - 10,00   Mlyny   ŠDĽŠ   "B"
Štvrtok:        10,00 - 11,00   Mlyny   ŠDĽŠ   "B"