Futbal

Vyučujúci: Mgr. Martin Mokošák, PhD.
E-mail: martin.mokosakuniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:   09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:    10,00 - 11,00 hod.

-------------------------------------------------------------------

Vyučujúci: Mgr. Peter Nehila
E-mail: nehila1@uniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:   10,00 - 11,00 hod.

--------------------------------------------------------------------

Rozvrh hodín:
Pondelok:    16,00 - 17,30   Mlyny   ŠDĽŠ   "A"

Pondelok:    16,00 - 17,30   Mlyny   ŠDĽŠ   "B"(AŠK)

Utorok:        16,30 - 18,00   Mlyny   ŠDĽŠ   "B"

Štvrtok:        09,00 - 10,30   Mlyny   ŠDĽŠ   "B"